Biznes

Informacje o najnowszych wydarzenia i inwestycjach. Transport, sieci drogowe i kolejowe, łączność i telekomunikacja, cyfryzacja w biznesie i administracji

Wiskitki

Wmurowanie kamienia węgielnego w Wiskitkach

Najnowsza platforma logistyczna firmy FM Logistic powstaje na terenie gminy Wiskitki. Kamień węgielny pod inwestycję wmurowano 17 czerwca. Oddanie do użytku pierwszego...

Polski Produkt Przyszłości

Po raz 23. przyznano 16 czerwca nagrody w konkursie "Polski Produkt Przyszłości", organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań...
Radosław Domagalski-Łabędzki

Rafako czeka na ostateczny wyrok

Na wielomiliardowych inwestycjach w energetykę węglową Rafako potęgi nie zbudowało. Teraz swoich szans spółka upatruje m.in. w roli podmiotu, który utrzyma na...
Cezary Kaźmierczak

Francja utrudnia działalność polskim przedsiębiorcom

Problemy, z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy we Francji, są ogromne. Polskie firmy są nękane nadmiernymi kontrolami i karami. Jednocześnie, w prawie...
Marcin Czugan

Najbardziej wpływowy manager loan market w Polsce

Prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), Marcin Czugan, został laureatem nagrody TOP50 Managers of Loan Market in Poland w konkursie organizowanym przez Loan...

Listopad 2021 miesiącem crowdfundingu

Trwają prace nad nowym prawem regulującym finansowanie społecznościowe w Polsce. Wprowadzenie nowych przepisów, związane z koniecznością dostosowania naszego prawa do regulacji europejskich,...
Ragu Bhargava

Global Upside otwiera nowe biuro w Polsce. Wybrano Warszawę

Czołowy dostawca usług w zakresie rejestracji spółek, księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zapewniania zgodności z prawem, działający...
Edyta Demby Siwek

Ochrona praw własności intelektualnej buduje mocną pozycję na rynku

Innowacyjne rozwiązania, w tym wynalazki są kołem napędowym gospodarki. Pozwalają budować przewagę konkurencyjną firm na krajowym i międzynarodowym rynku, zwiększać ich prestiż...

Spotkanie z nowymi inwestorami w ŁSSE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna stwarza możliwości współpracy młodych firm technologicznych z inwestorami. Wśród inwestorów dominują handlowcy z branż: spożywczej, meblarskiej, chemicznej. Natomiast...

Bezpłatne, certyfikowane kursy dla firm i instytucji

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z partnerami, realizuje program szkoleniowy skierowany do pracowników firm i instytucji. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy...