Medycyna

Polski Produkt Przyszłości ze Świerka pomoże chorym na raka

Złośliwe komórki nowotworowe, pozostałe w ciele pacjenta po usunięciu guza, można skutecznie niszczyć jeszcze w trakcie operacji. Zabiegi tego typu umożliwia medyczny akcelerator...

Wellness i turystyka medyczna

Chronobiologia to dziedzina nauki, zajmująca się zagadnieniami związanymi z rytmem biologicznym, w jakim funkcjonują organizmy żywe - również ludzie. U człowieka rytmy biologiczne regulują...

CentriX prześwietli prawie wszystko

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku utworzy centrum badawczo-wdrożeniowe przemysłowych technik radiacyjnych CentriX. Projekt dofinansowany zostanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Ogniwa litowe strategicznym celem dla polskiej gospodarki

Własna produkcja ogniw litowych i sodowych do magazynowania energii zwiększy konkurencyjność i przyniesie korzyści dla polskiej gospodarki w wielu jej dziedzinach, gwarantując bezpieczeństwo produkcji...

Szybkie diagnozowanie przenośnym skanerem

OligoScan jest innowacyjnym urządzeniem medycznym, umożliwiającym kompleksową analizę pierwiastków śladowych i metali ciężkich w tkankach osób diagnozowanych. Pomiar odbywa się za pomocą łatwego w...

Innowacyjne urządzenie pomocne w operacji wstawienia endoprotezy biodra

Innowacyjne urządzenie do pomiaru zmiany położenia kości udowej podczas operacji wstawienia endoprotezy biodra skonstruowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Jego zastosowanie skraca czas operacji i...