Strona główna Nauka i przemysł

Nauka i przemysł

Pożyczka dla Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, na przejęcie firmy AMMONO, twórcy najlepszej...

Azotek galu (GaN) jest otrzymywanym syntetycznie materiałem półprzewodnikowym i  kluczem do rozwoju zaawansowanego technologicznie przemysłu 4.0 i elektromobilności. Przewodzi prąd o znacznie większej gęstości...

300 milionów złotych dla ośrodków akademickich w konkursie NCBR – Zintegrowane Programy Uczelni

Jakość kształcenia to jeden z najważniejszych czynników wyróżniających wiodące uczelnie. Dzięki konkursowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polskie ośrodki akademickie otrzymają niemal 300 milionów...

Wspólny Raport „Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju”

Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy mają istotny wpływ na  wzrost poziomu życia społeczeństw, ale wywołują jednocześnie niepożądane skutki w środowisku naturalnym. Gwałtowana urbanizacja,...

5 proc. CIT lub PIT dla innowacyjnych przedsiębiorców

Wchodzi w życie IP box - rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R), bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Jak...

Laureaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom...

Operatorzy muszą połączyć siły. Tego wymaga budowa sieci gigabitowych i wprowadzenie technologii 5G

Budowa sieci gigabitowych i 5G, czyli nowej generacja sieci komórkowej, zapoczątkują erę internetu gigabitowego i kolejny etap cyfrowej rewolucji. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie nowych usług,...

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązuje strategiczne porozumienie z Roche Polska

Jedna z kluczowych organizacji badawczo-rozwojowych PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii nawiązał współpracę z Roche Polska – liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań...

Wodór paliwem nowej generacji

Pojazdy zasilane wodorem nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery i nie zanieczyszczają środowiska. Pochodną zamiany energii chemicznej na elektryczną w ogniwach paliwowych jest...

Polish Circular Hotspot dołącza do europejskiej rodziny hot spotów

Polska włącza się w światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Jest to model efektywnego wykorzystywania  surowców i optymalnego dla...

Polska potrzebuje przedsiębiorców, a przedsiębiorcy potrzebują Polski

Polska potrzebuje przywództwa ludzi odważnych, obowiązkowych, odpowiedzialnych. Te trzy podstawowe cechy znamionują dobrego przedsiębiorcę. Dlatego tak ważnym jest, by środowisko przedsiębiorców liczące dziś wraz...