Nauka

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie powiedzie się bez zdecydowanego zwiększenia poziomu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki - napisał prof. dr hab. Jan...

Konkurs VERBA VERITATIS dla studentów i absolwentów szkół wyższych – zgłoszenia do 31 lipca

 Najlepsze prace z zakresu etyki biznesu zostaną wybrane po raz czternasty. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz czternasty organizują...

UKSW uruchamia rekrutację na kierunku lekarskim

Rekrutację na nowo otwartym kierunku lekarskim uruchomi wkrótce Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia będzie mogła przyjąć 100 kandydatów – poinformował 29 maja...

Między nauką, a dyplomacją – zaszczytne wyróżnienie dla arcybiskupa Celestino Migliore

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla arcybiskupa Celestino Migliore, jest wyrazem wdzięczności za ogromny wkład w budowanie pokojowych relacji międzynarodowych, poczucie odpowiedzialności...

Obserwatorium Skylab Politechniki Poznańskiej już otwarte. Teleskopy będą śledzić satelity i kosmiczne śmieci

Skylab na Politechnice Poznańskiej jest jedynym w Polsce w pełni profesjonalnym obserwatorium astronomicznym zlokalizowanym przy uczelni technicznej. Zainstalowany w nim teleskop może zaobserwować trzymilimetrowy...

Rada Doskonałości Naukowej została wybrana

141 – tyle osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Wyboru członków do rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało...

Professor Anselm Jünemann’s important contribution to ophthalmology training at the Medical University of...

Recently, another visit of Professor Anselm, Jünemann a Visiting Professor at the Medical University of Lublin, came to an end at the Department of...

4,5 mld zł może w tym roku trafić z NCBR do innowacyjnych firm

Wsparcie w wysokości 50 mld zł i ponad 10 tys. umów zawartych z beneficjentami – to bilans 10 lat działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tylko w tym roku...

Innovations in ophthalmology – research on retina implants and gene therapies

Professor Eberhart Zrenner's research interests include many fields of physiology, pathophysiology and degeneration of the retina, ophthalmology, neuro-ophthalmology, retinal implants, electrophysiology and many other...

Ponad 527 mln zł dla badaczy z Narodowego Centrum Nauki

W konkursach na projekty badawcze OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA finansowane są przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji ciągu roku, dwóch lub trzech lat. Laureaci rozstrzygniętych właśnie...