Ochrona środowiska

Warszawa wdroży w życie Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

Duże miasta odczuwają skutki zmieniającego się klimatu, które wpływają na ich funkcjonowanie. Wysoka urbanizacja i gęstość zaludnienia, spadek udziału powierzchni biologicznie czynnej, a tym...

Ponad 37 mln zł z NFOŚiGW na przywrócenie ciągłości ekologicznej na odcinkach Wisły, Soły...

Odtworzenie historycznych korytarzy ekologicznych łączących Wisłę z jej dorzeczami z Sołą i Skawą zakłada projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa...

Polscy eksperci wybrani do Rad Misji programu Horyzont Europa

Ponad 2100 osób z UE i spoza niej ubiegało się o członkostwo w radach ds. misji badawczych nowego Programu Ramowego Horyzont Europa. Do każdej...

Studenci opracowali innowacyjny system monitorowania ula pszczelego

W zachowaniu  wielu gatunków roślin pszczoły są niezastąpione. Odgrywają niezmiernie ważną rolę w ekosystemie.  Spośród wszystkich owadów zapylających, posiadają wyjątkowe i niepowtarzalne cechy. Każde...

Przekop Mierzei Wiślanej to prezent wyborczy dla Elbląga za ponad miliard złotych

Konsekwencje spowodowane przekopem Mierzei Wiślanej będą  bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jest to inwestycja kompletnie nieuzasadniona ekonomicznie, która budzi ogromne obawy wśród ekspertów, turystów...

SWIMER sprzedaje swoje zbiorniki do 27 krajów świata

Firma SWIMER z Torunia jest światowym liderem w produkcji naziemnych zbiorników z polietylenu do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji  paliw płynnych oraz środków chemicznych. Wysoka...

300 mln zł na usuwanie porzuconych odpadów

Na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych...

Województwo Śląskie i Skawina podpisały porozumienia realizujące program StopSmog

Województwo Śląskie będzie wspierać finansowo ze środków regionalnych gminy woj. śląskiego, które chcą uczestniczyć w finansowanym z budżetu państwa programie StopSmog. Natomiast gmina Skawina...

Futurystyczne wizje Centralnego Portu Komunikacyjnego

Sześć słynnych pracowni architektonicznych, w tym Zaha Hadid Architects i Foster+Partners, przygotowało  koncepcje terminala Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekty  mają być inspiracją do przygotowania master...

Meszki nie przenoszą chorób, jak komary czy kleszcze

Meszki nie są groźne dla ludzi, choć ich ukąszenia bywają bolesne. Są to nie tyle ukłucia, co ranki, ponieważ te niewielkie owady dosłownie rozrywają...