Ochrona środowiska

Najnowsze informacje na temat ochrony środowiska, gospodarowania jego zasobami, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i segregowania odpadów.

Za kilkadziesiąt lat z polskich lasów może zniknąć 75 proc. drzew

Wśród naukowców Polskiej Akademii Nauk  panuje przekonanie, że najważniejszą przyczyną obecnego kryzysu klimatycznego jest działalność człowieka, w tym rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze....

Most pontonowy już gotowy do montowania rurociągu

Na moście pontonowym po praskiej stronie Wisły rozpoczęto instalowanie rur polietylenowych, którymi ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy popłyną do oczyszczalni „Czajka”.  Dzięki zastosowanej metodzie...

Za półtora roku podwarszawskie Ząbki zakończą budowę kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowej służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, dróg, parkingów i innych miejsc. Dzięki sieci kanałów i rurociągów woda po...

Będą kary za wprowadzanie na polski rynek tzw. kopciuchów

Parlament kontynuuje prace nad nowelą prawa ochrony środowiska (POŚ). Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnienia w walce z handlem kotłami na paliwo stałe, które nie...

Warszawa wdroży w życie Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

Duże miasta odczuwają skutki zmieniającego się klimatu, które wpływają na ich funkcjonowanie. Wysoka urbanizacja i gęstość zaludnienia, spadek udziału powierzchni biologicznie czynnej, a tym...

Ponad 37 mln zł z NFOŚiGW na przywrócenie ciągłości ekologicznej na odcinkach Wisły, Soły...

Odtworzenie historycznych korytarzy ekologicznych łączących Wisłę z jej dorzeczami z Sołą i Skawą zakłada projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa...

Polscy eksperci wybrani do Rad Misji programu Horyzont Europa

Ponad 2100 osób z UE i spoza niej ubiegało się o członkostwo w radach ds. misji badawczych nowego Programu Ramowego Horyzont Europa. Do każdej...

Studenci opracowali innowacyjny system monitorowania ula pszczelego

W zachowaniu  wielu gatunków roślin pszczoły są niezastąpione. Odgrywają niezmiernie ważną rolę w ekosystemie.  Spośród wszystkich owadów zapylających, posiadają wyjątkowe i niepowtarzalne cechy. Każde...

Przekop Mierzei Wiślanej to prezent wyborczy dla Elbląga za ponad miliard złotych

Konsekwencje spowodowane przekopem Mierzei Wiślanej będą  bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Jest to inwestycja kompletnie nieuzasadniona ekonomicznie, która budzi ogromne obawy wśród ekspertów, turystów...

SWIMER sprzedaje swoje zbiorniki do 27 krajów świata

Firma SWIMER z Torunia jest światowym liderem w produkcji naziemnych zbiorników z polietylenu do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji  paliw płynnych oraz środków chemicznych. Wysoka...