Ochrona środowiska

Dobry pomysł jest źródłem sukcesu

Łatwość aplikowania o pieniądze motywuje wnioskodawców do coraz efektywniejszego  sięgania po unijne dotacje z Programu LIFE.  Dodatkowe wsparcie ze środków krajowych wyróżnia Polskę wśród...

Co nie jest zabronione jest dozwolone

Pakiet ustaw dla biznesu zwiększa bezpieczeństwo i pewność prowadzenia działalności gospodarczej. Po 29 latach przemian gospodarczych dostosowano wreszcie prawo do oczekiwań przedsiębiorców. W ramach...

Zagospodarowanie wód deszczowych zapobiega gigantycznym stratom

Retencjonowanie nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych stanowi najlepszą  ochronę przed podtopieniami. Magazynowanie deszczówki po ulewach i nawałnicach zapobiega groźnym skutkom...

Dobre efekty współpracy finansowej z WFOŚiGW

Dziewięć pożyczek udzielonych w ciągu siedmiu lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie niezbędnej...

Unijne wsparcie na skanalizowanie Wołomina

Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie systematycznie inwestuje w rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystając ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkrótce...

Rekultywacja „dzikich” kąpielisk w gminie Końskie

Na rekultywację trzech zdegradowanych zbiorników retencyjnych, które stanowią miejsce rekreacji dla mieszkańców, Gmina Końskie w województwie świętokrzyskim otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska...

Niełatwy czas dla branży wodociągowej

Jak przejść przez trudny czas reorganizacji w branży wodno-kanalizacyjnej po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych zastanawiali się w Białowieży specjaliści z całej Polski podczas...

Wody Polskie podsumowały pierwszy miesiąc działalności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie działa od stycznia br. Zajmuje się ochroną jakości zasobów wodnych i wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych,...

Pozwolenie na użytkowanie dla zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Otwocku!

W ostatnim dniu stycznia nowe i rozbudowane obiekty oczyszczalni ścieków w Otwocku (w ramach zadania II i III), uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Wyeksploatowane urządzenia...