Ochrona środowiska

Wody Polskie podsumowały pierwszy miesiąc działalności

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie działa od stycznia br. Zajmuje się ochroną jakości zasobów wodnych i wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych,...

Pozwolenie na użytkowanie dla zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Otwocku!

W ostatnim dniu stycznia nowe i rozbudowane obiekty oczyszczalni ścieków w Otwocku (w ramach zadania II i III), uzyskały pozwolenie na użytkowanie. Wyeksploatowane urządzenia...