Samorządy

XXIV plebiscyt o tytuł „Złotego inzyniera”

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów...

Miliony na renowację brzegu morskiego i plaży w Mielnie

Inwestycja nad Bałtykiem obejmuje szereg pilnych prac ochronnych, które ograniczą postępujące od lat procesy erozyjne brzegu morskiego. Zapewni ograniczenie negatywnych skutków występowania ekstremalnych zjawisk...

Centrum Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekształca się w centrum kompetencji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmienia się jej dotychczasowy charakter działalności z dystrybutora...

Bezpieczne i trwałe utrzymanie dróg zimą

Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej pełniącym rolę organizatora i gospodarza XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego, w którym uczestniczyli delegaci reprezentujący 42 kraje z...

Unijne wsparcie dla jednostek naukowych na Mazowszu

Ponad 32 mln złotych trafi wkrótce do trzech jednostek naukowych na Mazowszu. Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Matki i Dziecka otrzymają unijne środki...

151 mln zł na ochronę powierzchni ziemi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 82,5 miliona złotych dotacji i blisko 68,5 miliona złotych pożyczek na inwestycje ograniczające negatywne oddziaływanie na...

Umiarkowany optymizm w ocenie polskiej gospodarki

Koniunkturę gospodarczą Polski i rynek finansowy 10 lat po kryzysie ocenili eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG...

Skazani na sukces

Siedem jednostek naukowych zaawansowanych z rozwoju technologii ogniw litowych i sodowych utworzyło Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii. Wspólne działania uczonych z sektorem rządowym i...

Europejski Tydzień Przemysłu

Rozwój elektromobilności, kształtowanie potencjału dla Przemysłu 4.0 i wzmacnianie konkurencyjności na unijnym rynku - to główne wyzwania i tematy dyskusji odbywających się w związku...

Unijne wsparcie na skanalizowanie Wołomina

Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie systematycznie inwestuje w rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzystając ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkrótce...