Informatyka

GovTech

6 listopada rusza GovTech Festival

GovTech Festival to wydarzenia związane z nowymi technologiami i innowacjami, podczas których poruszone zostaną tematy gamingu, fake newsów, kodowania i sztucznej inteligencji....

Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grids) – z korzyścią dla wszystkich

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych jest jednym z gwarantów transformacji polskiego systemu energetycznego. Działania na rzecz rozbudowy tej infrastruktury wpisują się zdecydowanie w...
API

API dla „Czystego Powietrza”

Nowe kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” – to rozwiązanie, nad którym pracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Aleksandra Banaś

Smart factory łagodzą skutki kryzysu

Cyfryzacja i automatyzacja  produkcji w przemyśle 4.0  integruje pracę ludzi, maszyn, przedmiotów i produktów. Umożliwia im bezpośrednie komunikowanie  się w czasie rzeczywistym...
Waldemar Buda

Rozwiązania cyfrowe pomagają firmom przetrwać

Cyfryzacja to jeden z priorytetów stawianych przez Komisję Europejską, równie ważny przy dysponowaniu środków europejskich. Tak będzie w dużo większym stopniu, także...
diabetologia

Telemedycyna i monitorowanie glikemii

Nowoczesne metody monitorowania glikemii oraz rozwiązania telemedyczne stanowią przełom w codziennej opiece nad osobami z cukrzycą. To nie tylko rozwiązania poprawiające komfort...
Zarząd Klubu Polskie Forum ISO 9000

VMS – nowoczesne narzędzie informatyczne na polskim rynku do głosowań w trybie on-line

Wykorzystanie systemu do głosowania drogą elektroniczną przy wyborach nowych władz Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 na VIII kadencję 2020-2024 sprawdziło się doskonale....
dr inż. Jarosław Wróbel

Intranet szyty na miarę dla grup badawczych

W Wojskowej Akademii Technicznej opracowano narzędzie informatyczne do prowadzenia projektów badawczych. W założeniu kierownik projektu będzie odbierał mniej telefonów dziennie, grupa naukowców...
PE

Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)

Parlament Europejski przedstawi 19 października swoje priorytety związane z przyszłą ustawą o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o to, żeby użytkownicy mieli większą...
sieci 5G

COVID-19 przyspieszył cyfryzację firm o sześć lat

Cyfryzacja jest procesem, którego nie da się już zatrzymać. Jeszcze przed wybuchem pandemii 94 proc. firm wskazywało, że transformacja cyfrowa zalicza się...