Centra danych chcą więcej energii z OZE

486

Zapotrzebowanie na energię centrów danych w krajach Unii Europejskiej do 2030 r. może wzrosnąć o ponad 18 proc., co będzie stanowiło aż 3,2 proc. ogólnego zapotrzebowania krajów członkowskich. Operatorzy centrów danych starają się ograniczać pośrednie emisje CO2 i stawiają na energię ze źródeł odnawialnych. Pakt na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych jest oddolną inicjatywą europejskich dostawców usług data center i platform chmurowych, która opiera się o zasady samoregulacji.

Zielony Ład w centrach danych

Jest to odpowiedź największych firm z branży na potrzebę ochrony środowiska oraz projekt Europejskiego Zielonego Ładu, inicjatywę Komisji Europejskiej, dzięki której Europa ma osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Pakt ma pomóc w ograniczaniu śladu węglowego generowanego przez sektor data center oraz wesprzeć działania w zakresie budowy ekologicznej i neutralnej klimatycznie infrastruktury. Do tej pory przyjęło go już 29 firm i 20 stowarzyszeń.

Pierwszym polskim członkiem Paktu został Beyond.pl, zarządzający jednym z najbardziej energooszczędnych obiektów przetwarzania danych w Polsce. Wysoka efektywność energetyczna pozwala osiągnąć w poznańskim Data Center 2 PUE  (efektywność zużycia energii elektrycznej w centrum danych – z ang. Power Usage Effectiveness) na poziomie 1.2, podczas gdy średnia rynkowa w Polsce wynosi 1.4-1.6.

Obiekt jest w całości zasilany zieloną energią i wykorzystuje szereg ekologicznych rozwiązań. Jako pierwszy w polskiej branży posiada adiabatyczny system chłodzenia serwerów, który eliminuje klasyczne szafy wentylacyjne na rzecz schładzania powietrza wodą. Dodatkowo, energię cieplną pozyskaną z urządzeń w komorach serwerowych Beyond.pl wykorzystuje do ogrzania budynku biurowego na terenie kampusu.

– Przez lata inwestowaliśmy w zielone rozwiązania. Dziś standardy ekologicznie Beyond.pl nie odbiegają od europejskich, a wręcz je przewyższają. Wyróżnia nas adiabatyka i PUE, korzystamy w 100% z czystej energii. Podejmujemy świadome decyzje biznesowe, by wdrażać w praktyce ideę green data center. Zależy nam jednak na kolejnych usprawnieniach, stąd decyzja o dołączeniu do inicjatywy – mówi Wojciech Stramski, prezes Beyond.pl.

Duży konsument energii

Wg badań Mordor Intelligence w 2020 roku w samych Stanach Zjednoczonych sektor centrów danych mógł zużyć nawet 139 TWh energii elektrycznej i wyemitować do atmosfery nawet 147 mln ton CO2. Pokazuje to jakie znaczenie centra danych mają dla globalnego klimatu i jak ważna jest ich efektywność energetyczna.

Uczestnicy paktu chcą ograniczyć wpływ na środowisko i zmniejszyć zużycie energii ustanawiając nowe, wysokie standardy energetyczne, a także kładąc nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  Pakt zakłada, że do 2025 roku centra danych mają korzystać w 75 proc. z odnawialnych źródeł energii a do roku 2030 wartość ta ma wzrosnąć do 100%.

Założono, że do 2025 r. nowo powstałe centra danych w zimnym klimacie muszą osiągnąć efektywność PUE na poziomie 1.3, a w ciepłym 1.4. a do 2030 te standardy mają wdrożyć już istniejące centra danych.  Zaplanowano też, że centra danych będą przetwarzać i recyklingować swój sprzęt i komponenty.

Zielona Europa

Cele i postępy Paktu na rzecz Neutralności Klimatycznej Centrów Danych będą weryfikowane przez Komisję Europejską co najmniej dwa razy w roku. Według badań Komisji zapotrzebowanie na energię centrów danych do 2030 r. wzrośnie o ponad 18 proc., co będzie stanowiło aż 3,2 proc. ogólnego zapotrzebowania krajów członkowskich.

Żeby neutralność klimatyczna Europy stała się możliwa, niezbędne jest wspieranie nowych rozwiązań technicznych takich jak bardziej efektywne systemy chłodzenia, wykorzystanie wytworzonego już ciepła lub rozwój źródeł energii odnawialnej.

– Europejski Zielony Ład ma sprawić, by Europa stała się pierwszym, neutralnie klimatycznym kontynentem do roku 2050. Z tego powodu nie możemy lekceważyć naszego zużycia prądu oraz tego w jaki sposób jest produkowany. Pod tym względem nowoczesne i bardziej ekologiczne technologie cyfrowe są kluczowe dla osiągnięcia ambitnych celów Europy – mówi Margrethe Vestager, europejska wicekomisarz odpowiedzialna za strategię Europa na miarę ery cyfrowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here