Centrum Doskonałości Ensemble3 rozpoczyna działalność

599

Dążenie do doskonałości jest jedną z kluczowych kompetencji naukowców we współczesnym zglobalizowanym świecie. Centrum Doskonałości Ensemble3, którego powstanie zainaugurowano w  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego   pozwoli na urzeczywistnienie tych zamierzeń. Projekt jest realizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz, Instytut Technologii Materiałów Elektronowych i Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kluczową rolę w konsorcjum projektowym odgrywają również znaczące europejskie ośrodki naukowe, w tym Sapienza University of Rome (Włochy), Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy) oraz Cooperative Research Center NanoGUNE Consolider (Hiszpania). W Centrum Doskonałości Ensemble3 prowadzone będą badania dotyczące technologii wzrostu kryształów i materiałów stosowanych m.in. w medycynie, nanofotonice i optoelektronice. 

Ensemble3 to prestiżowy projekt finansowany z Komisji Europejskiej w ramach konkursu Teaming for Excellence „Horyzont 2020”.  „Wizja Centrum Doskonałości Ensemble3 polega na stworzeniu nowej organizacji badawczej w Polsce, w której międzynarodowe, światowej klasy zespoły badawcze skoncentrują się na innowacyjnej technologii opartej na wzroście kryształów.

Lider konsorcjum Ensemble3 Dorota A. Pawlak podkreśla, że powstanie Centrum Doskonałości to efekt intensywnej współpracy Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. „To projekt finansowany kwotą 30 mln euro, w ramach którego będziemy wykorzystywać metodę wzrostu kryształów do otrzymywania nowoczesnych materiałów o szczególnych właściwościach optycznych – czyli do zastosowania w takich dziedzinach jak medycyna, optolektronika, telekomunikacja” – uściśliła Dorota A. Pawlak.

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW Mateusz Gaczyński zauważył, że projekt Ensemble3 „doskonale wpisuje się w to, co legło u podstaw reformy nauki i szkolnictwa wyższego, wprowadzonej z 2018 roku”. „To doskonałość naukowa w oparciu o bardzo dobrą współpracę międzynarodową” – powiedział.

„Drugim istotnym elementem jest fakt, że projekt Ensemble3 realizowany jest w dwóch dużych placówkach – w Instytucie Technologii Materiałów Elektronowych i Uniwersytecie Warszawskim. To oznacza, że pewne procesy i know-how stosowany w ramach tego projektu, będą miały bardzo duży zasięg oddziaływania na te jednostki, jak również na inne podmioty  funkcjonujące w polskiej nauce” – podkreślił dyr. Gaczyński.

W Centrum Doskonałości działać ma 9 grup badawczych, do których naukowcy będą rekrutowani w czasie otwartego konkursu. Siedzibą centrum ENSEMBLE3 Centre of excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies (Centrum doskonałości w dziedzinie nanofotoniki, zaawansowanych materiałów i nowatorskich technologii opartych na wzroście kryształów) będzie Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here