Centrum Doskonałości NOMATEN istotnym elementem Europejskiej Przestrzeni Badawczej

1955

Centrum Doskonałości NOMATEN utworzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku otrzyma 15 mln euro wsparcia z Unii Europejskiej. Projekt został beneficjentem konkursu UE Teaming. CD NOMATEN zostało utworzone w 2018 r. w wyniku umowy pomiędzy NCBJ, a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej. Projekt został przygotowany w NCBJ z udziałem francuskiej CEA i fińskiej firmy VTT. Naukowcy Centrum będą badali materiały przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach.   

Otrzymane 2 kwietnia 2019 r. przez NCBJ oficjalne pismo z Agencji Wykonawczej UE d.s. Badań Naukowych informuje, że w ciągu kilku tygodni powinny zostać przygotowane stosowne dokumenty finansowanego projektu. Ostateczna umowa o dofinansowanie powinna być podpisana latem tego roku.

Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe poszerzenie zakresu działalności Centrum  Doskonałości, pracującego pod kierunkiem specjalistów światowego formatu. Utworzone grupy badawcze będą zajmowały się m.in. materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, na przykład dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Kluczowym elementem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w sektorze jądrowym w zastosowaniach ogólnych, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa.

Realizacja projektu otworzy nowe możliwości dla młodych pracowników naukowych oraz zapewni odpowiednie warunki rozwoju dla naukowców pragnących pracować w dziedzinie badań, której znaczenie stale rośnie. Eksperci z uznaniem wypowiedzieli się także o planach i perspektywach upowszechniania spodziewanych wyników, oraz o dotychczasowym doświadczeniu partnerów projektu w tej dziedzinie. Wysoko oceniono także zaproponowane ramy organizacyjne przedsięwzięcia, w tym zaproponowaną strukturę zarządzania.

„Sukces projektu NOMATEN odniesiony w niezwykle prestiżowym konkursie UE dowodzi, że nasi naukowcy są postrzegani jako wartościowi partnerzy w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” przekonuje profesor Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. „Dowodzi także, że dobrze radzimy sobie ze skomplikowanymi i wymagającymi europejskimi procedurami pozyskiwania środków na działalność naukową, a polskie instytucje publiczne takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej są w stanie udzielić uczonym i jednostkom naukowym skutecznego wsparcia.”

Dr Marek Pawłowski, rzecznik prasowy NCBJ

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here