Centrum Rozwoju dla Małych i Średnich Firm

1758

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekształca się w centrum kompetencji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmienia się jej dotychczasowy charakter działalności z dystrybutora środków pomocowych Unii Europejskiej dla MŚP na platformę do budowania kontaktów i wsparcia w transformacji przedsiębiorstw w warunkach wyzwań gospodarki 4.0. PARP uruchamia Centrum Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, które ma służyć pomocą w praktycznym wymiarze.

Utworzenie Centrum Rozwoju MŚP jest częścią podziału zadań, pomiędzy instytucjami pomagającymi biznesowi, a należącymi do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Poza samym PFR i PARP należą do niej: Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

W tej grupie PARP jest odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości pod względem finansowym i pozafinansowym. Widocznym znakiem tej współpracy jest przyjęcie przez PARP nowego logotypu, który jest spójny z wizualizacją grupy PFR.

Wraz z ogłoszeniem koncepcji budowania Centrum Rozwoju MŚP zmienia się charakter działalności PARP – z instytucji, która jest dystrybutorem środków pomocowych UE dla MŚP na centrum ich wsparcia kompetencyjnego – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Przypomina też o nowych formach wsparcia dla tego sektora oraz zmianach, jakie dla wszystkich przedsiębiorców przyniesie Konstytucja dla biznesu.

PARP staje się obecnie platformą do budowania kontaktów, pomostów pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a MŚP oraz wsparcia w transformacji firm w warunkach wyzwań gospodarki 4.0.

– Gdy dzisiaj pytamy przedsiębiorców, czego najbardziej potrzebują, to bardzo często nie mówią o środkach finansowych, które są dostępne, lecz o inteligentnym wsparciu, szczególnie tym indywidualnym, szytym na miarę konkretnej firmy – mówi minister. – Dlatego tego rodzaju formy doradztwa oferuje i rozwijać będzie PARP.

Pomoc dla sektora

Minister przypomniała, że w sektorze MŚP działa ok. 2 mln podmiotów. Zatrudniają one 2/3 pracujących w gospodarce narodowej i mają ok. 70 proc. udział w wypracowywanym PKB.

– Chcemy, aby stawały się bardziej nowoczesne i innowacyjne, zwiększając udział wartości dodanej w PKB – podkreśliła Emilewicz. – Dlatego tworzymy dla nich bardziej przyjazne rozwiązania biznesowe.

Jest nim m.in. pakiet pięciu ustaw, które tworzą tzw. Konstytucję biznesu, które Sejm przyjął w końcu stycznia br. Do najważniejszych rozwiązań znajdujących się w ustawie należy nowa odsłona tzw. ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz utworzenie instytucji działalności nierejestrowej.
Z wielu badań wynika też, że problemem w Polsce jest brak standardów zarządzania, opracowywania planów biznesowych, analiz rynkowych i szans zbytu produktów lub usług na obcych rynkach. Te ogólne braki, poprzez pomoc w określeniu słabych stron działalności przedsiębiorstwa, warunków dla innowacyjności (także pomocy w znalezieniu w znalezieniu partnera z sektora B+R), poprawy funkcjonowania firmy – ma pomagać usuwać PARP z nowymi projektami.

Centrum Rozwoju

Centrum Rozwoju MŚP ma służyć właśnie różnego rodzaju wsparciem o praktycznym wymiarze. Zintegruje oferowane przez agencję usługi: informatyczne, doradcze i kojarzenia przedsiębiorców, ma ponadto wprowadzać nowe formy takiej pomocy.

– Chcemy w daleko większym zakresie niż dotychczas zaproponować przedsiębiorcom różne usługi, bowiem same pieniądze, w pozyskaniu których nadal pośredniczymy, to często za mało do osiągnięcia sukcesu – stwierdziła Patrycja Klarecka, prezes PARP. – W szczególności chodzi o znaczące poszerzenie liczby firm wdrażających innowacje, charakteryzujące się wyższą niż przeciętnie dochodowością i efektywnością.

Już dziś w ofercie CR jest usługa polegająca na ocenie zdolności firmy do absorpcji innowacji. Oferuje też szkolenia, usługi mentoringowe (pomoc „starszych” i uznanych przedsiębiorców dla młodych), w tym z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności.

Wkrótce uruchomiony zostanie program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i w dużych firmach. Nową ofertą lub rozwijaną będzie np. pomoc firmom rodzinnym w rozwiązywaniu procesu sukcesji (formy jej przekazania po przejściu właściciela na emeryturę), pomoc o nazwie „firmy z w kłopotach” (dla właścicieli firm, które zbankrutowały i chcących na nowo podjąć działalność), „nowy start” (dla początkujących w biznesie)

Z ogólnych badań wynika, że każda złotówka zainwestowana w pomoc finansową dla MŚP przynosi średnio 3,5 zł dodatkowej wartości PKB. Według prezes Klareckiej, PARP nie ma jednak bezpośrednich danych, jak dotychczasowe formy pomocy i szkoleń dla MŚP przełożyły się na ich efektywność biznesową. – Pośrednio świadczy o tym duże zainteresowanie oferowanymi programami edukacji i szkoleń, do których czasami przedsiębiorcy muszą dołożyć własne pieniądze, np. na dojazd do ośrodka szkoleniowego lub wyjazd za granicę.

Źródło wnp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here