Cisco involved in informatization and digitalization of health care in Poland – Cisco zaangażowane w informatyzację i cyfryzację służby zdrowia w Polsce

2500

Contemporary medicine faces many challenges. The shortage of doctors, limited access to specialists, long waiting times for an appointment, as well as an ageing population and an increase in the number of people in need of medical care force them to look for new solutions. The computerization of health care and the development of telemedicine services can be an antidote to these problems. It will improve the functioning of medical units in Poland, and will provide patients with much better quality healthcare.

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Deficyt lekarzy, ograniczony dostęp do specjalistów, długi czas oczekiwania na wizytę, a także starzenie się społeczeństwa i zwiększenie liczby ludności wymagającej opieki medycznej, zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań. Informatyzacja służby zdrowia  i rozwój usług telemedycznych może  być antidotum na te problemy.  Usprawni funkcjonowanie jednostek leczniczych w Polsce, a  pacjentom zapewni znacznie lepszą jakość opieki zdrowotnej.

Nowej generacji rozwiązania światowego koncernu Cisco mogą być w tym procesie pomocne. Firma jest dostawcą szerokiej gamy rozwiązań IT do budowy sieci lokalnych, bezprzewodowych, rozległych i Data Center. W bogatym portfolio  posiada również innowacyjne rozwiązania, które wspomagają tzw. kolaborację, czyli współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w średnich i dużych przedsiębiorstwach .

– Bardzo mocno inwestujemy też w produkty z zakresu bezpieczeństwa i tzw. cyber security – informuje Marcin Chudak, dyrektor w spółce Cisco Systems Poland. –  Te urządzenia mają chronić użytkowników przed potencjalnymi atakami i  wykrywać zdarzenia, które już nastąpiły, ale użytkownicy nie mają jeszcze tej świadomości. Dostarczane przez nas rozwiązania, służą do budowy  nowoczesnych systemów zabezpieczających przez takimi atakami. Te produkty są wykorzystywane przez naszych partnerów biznesowych i technologicznych do tworzenia systemów w różnych sektorach, w tym również w służbie zdrowia.

Przykładem wykorzystania  rozwiązań  Cisco  jest Regionalny Specjalistyczny Szpital im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Zainstalowano tam systemy bezprzewodowe, ponieważ coraz więcej urządzeń medycznych z których korzysta personel jest mobilna. Ten system pozwala również na zdalne serwisowanie urządzeń stacjonarnych. Wszystko musi się odbywać w sposób bezpieczny, z uwagi na poufność danych i zabezpieczenie samego sprzętu przed ewentualną ingerencją z zewnątrz.

– Nasze produkty są komponentami do budowania finalnych rozwiązań. To są m.in. przełączniki wykorzystywane w sieciach lokalnych, punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej, kontrolery,  pełna gama rozwiązań softwarowych i hardwarowych, dotyczących bezpieczeństwa. Zabezpieczają   komputery osobiste oraz inne zdalne urządzenia przez ingerencją zewnętrzna i wirusami, wyjaśnia dyrektor.

Do tego dochodzą rozwiązania, które służą do zintegrowanego i bezpiecznego zarządzania  i przepływu danych pomiędzy wydziałami i budynkami w rozległych jednostkach lecznictwa

Cisco spełnia oczekiwania jednostek leczniczych

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia szpital albo inny ośrodek zdrowia określa swoje wymagania.  Przetarg na dostawę oprogramowania czy sprzętu  w ramach programu e-zdrowie może też ogłosić Urząd Marszałkowski.  Ta specyfikacja narzuca określony tryb  składania ofert.  W zależności od  zakresu tego postępowania,  dostosowane są oferty składane przez dostawców. Firma Cisco najczęściej nie składa ofert  samodzielnie, ale  współpracuje z partnerami biznesowymi , którzy proponują finalne rozwiązania.  Dostarcza  wówczas własne komponenty do budowy szeroko rozumianej infrastruktury. Służy też doradztwem w zakresie stosowanie najlepszych rozwiązań.

– Na rynku funkcjonuje wiele  mniej lub bardziej skomplikowanych standardów, które pozwalają na spójną integrację systemów i bezpiecznego przepływu danych – podkreśla Marcin Chudak. – Zamiany w technologii , które dają coraz większe możliwości użytkownikom i pacjentom są niezwykle dynamiczne w służbie zdrowia.  Stale pojawiają się nowe oczekiwania, potrzeby i wyzwania. Producenci muszą się do tego dostosować. Ten niebywały postęp będzie wymuszał tworzenie nowych norm , standardów i zasad funkcjonowania systemów informatycznych i sprzętu.

Coraz trudniej jest przewidzieć co nam przyniesie przyszłość za 5-10 lat, ale dostawcy technologii stale pracują nad kolejnymi rozwiązaniami. Na pewno jednak przyszłość należy do telemedycyny.

Telemedycyna, czyli medycyna na odległość

Zastosowane rozwiązania Cisco i wiedza inżynierska ekspertów Apius Technologies SA pozwoliły  na zbudowanie  nowatorskiej infrastruktury w Regionalnym Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Placówka posiada już nowoczesny potencjał do świadczenia usług telemedycznych.

Umożliwia transmisję, odtwarzanie i przesyłanie obrazów z zabiegów i przeprowadzonej diagnostyki. Bezprzewodowy system gwarantuje płynność sygnału, wyrazistość obrazu i wysoki poziom uwidocznienia szczegółów. Oprócz transmisji obrazów ze specjalistycznych kamer medycznych takich jak urządzenia laparoskopowe czy kamery w lampach bezcieniowych można również miksować i przesyłać parametry życiowe z urządzeń medycznych a następnie kierować na dowolne odbiorniki (monitory, telewizory czy projektory) i nagrywać. Każdy lekarz może zdalnie uczestniczyć w zabiegu, rejestrować jego przebieg, a szpital może przekazywać transmisję do dowolnego miejsca na świecie.

Produkty i usługi Cisco oferują nowy poziom komunikacji między pacjentami i placówkami medycznymi. Poprzez bezpośredni dostęp pacjenta do lekarzy i personelu medycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji, można zapewnić zmniejszenie ilości bezpośrednich wizyt lekarskich, dostęp do ciągłej opieki dla pacjentów przewlekle chorych oraz zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów w mniejszych i lokalnych punktach opieki zdrowotnej.  Zastosowanie rozwiązań wideo w telemedycynie umożliwia także szybszą diagnostykę i zdalne konsultacje pomiędzy personelem medycznym – zarówno w jednym ośrodku, jak i rozproszonymi ośrodkami służby zdrowia.

Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie liderem cyfryzacji w publicznej służbie zdrowia

Jest to ważny ośrodek naukowy i centrum medyczne w Małopolsce, które wykorzystuje  wideokonferencyjne rozwiązania Cisco, jako kluczowy element technologii teleinformatycznych działających  w tym ośrodku.

Szpital jest niezaprzeczalnie jednym z liderów cyfryzacji. Posiada mnóstwo doświadczeń, którymi może się dzielić z partnerami.  Odnosi wiele korzyści z wprowadzenia komunikacji cyfrowej w obszarze telemedycyny. Wśród tych efektów można wymienić m.in. optymalizację obsługi  pacjentów, skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje i zabiegi oraz zwiększenie bezpieczeństwa leczenia. Ułatwiony jest dostęp do specjalistycznej diagnostyki i opieki medycznej. To pozwala na skracanie czasu powrotu do zdrowia i ograniczenie kosztów leczenia.

Jednocześnie istnieje możliwość tworzenia  i łatwiejszego dostępu do baz danych poprzez sieci informatyczne. Skuteczna jest wymiana danych pacjenta między różnymi ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą. Telemedycyna umożliwia wymianę doświadczeń, prowadzenie szybkich konsultacji ze specjalistami  w szczególnie trudnych przypadkach, co znacząco przyspiesza proces diagnozowania i leczenia.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż część już stosowanych od wielu lat rozwiązań w zakresu technologii informatycznych i teleinformatycznych wymaga modernizacji, wymiany i dostosowania do nowych technologii, a zarazem wymagań. Szpital  stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań we wszystkich aspektach technologicznych, a tym samym jest zmuszony do poszukiwania źródeł finansowania, ze względu na trudną sytuację służby zdrowia.

Większość wprowadzonych dotychczas rozwiązań implementowano dzięki środkom unijnym. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2028 przewiduje się znaczące środki na tel cel, dlatego jest szansa na kontynuowanie tego procesu.

Szpital planuje zakup i  implementację kolejnych elementów wspierających  elektroniczną  dokumentację medyczna (EDM) oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów, a także sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Rozwój tych usług wiąże się z koniecznością zwiększenia zakresu wykorzystywania dostępu do Internetu. Prowadzona jest stała optymalizacja systemu przechowywania danych oraz wdrożenie kolejnych modułów aplikacyjnych w celu uruchomienia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Najnowszej generacji światowej rozwiązania  Cisco mogą być w tym  procesie bardzo pomocne.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here