Coaching i mediacje społeczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2292

Rekrutacja na specjalizacje – coaching i mediacje rodzinne oraz coaching i mediacje społeczne na UKSW potrwa do 14 lipca. Czasu na decyzje i złożenie dokumentów  pozostało już niewiele. Na studentów obu specjalizacji czeka duża ilość praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne pomogą w sprawdzeniu nabytej wiedzę i aktywnym przygotowaniu do wykonywanego zawodu. Uczelnia oferuje wszystkim praktyczne zajęcia z warsztatu coacha i mediatora, coachingu indywidualnego i grupowego, mediacji małżeńskich i rodzinnych, zarządzania kryzysem w pracy, zasad i technik prowadzenia negocjacji.

Oprócz przedmiotów kierunkowych na Wydziale Teologicznym, uczelnia proponuje następujące przedmioty specjalizacyjne: Psychologia ogólna, Psychologia społeczna i teoria  komunikowania, Psychologia rozwojowa, Podstawy terapii uzależnień, Pedagogika specjalna,  Dydaktyka ogólna, Wstęp do socjologii, Wychowanie a globalizacja, Nauki o komunikowaniu, Komunikacja i dialog kulturowy, Sztuka wystąpień publicznych, ·         Polemika, spór i debata publiczna, Zarządzanie kryzysowe, Wprowadzenie do mediacji i coachingu, Zasady, techniki i praktyki coachingu i mediacji, Warsztat mediatora, ·         Negocjacje i mediacje, Osobowość coacha i mediatora, Warsztat coacha – coaching indywidualny, Personal branding i Warszata coacha – coaching grupowy

SPECJALIZACJA: Coaching i mediacje w rodzinie

 • Asystent rodzinny
  ·         Mediacje rodzinne w sytuacjach kryzysowych
  ·         Mediacje rodzinne w sytuacji separacji i rozwodu
  ·         Prawne aspekty mediacji rodzinnych
  ·         Patologie rodzinne i sposoby ich przezwyciężania
  ·         Opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodziny
  ·         Mediacje małżeńskie i rodzinne w praktyce

SPECJALIZACJA: Coaching i mediacje społeczne

 • Coaching kariery
  ·         Zarządzanie kryzysem w pracy
  ·         Prawne aspekty mediacji społecznych
  ·         Asystent społeczny – problematyka bezrobocia
  ·         Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
  ·         Mediacje w sytuacjach mobbingowych
  ·         Coaching pracodawców i pracowników
  ·         Mediacje w sytuacjach błędów lekarskich

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here