COVID-19 jest przyczyną około 7 milionów zgonów na całym świecie

971

Według nowej analizy działającego przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego Instytutu Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME) COVID-19 jest przyczyną około 6,9 miliona zgonów na całym świecie. To ponad dwukrotnie więcej, niż wynika z oficjalnych danych. IHME wykazał, że w niemal każdym z państw liczba zgonów spowodowanych COVID-19 jest znacznie niedoszacowana.

Uaktualniona analiza pokazuje, że do chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych zmarło na COVID-19 więcej osób niż w jakimkolwiek innym państwie, a łączna liczba zgonów przekracza 905 000. Uwzględniając podział na regiony, największą liczbą zgonów dotknięte zostały Ameryka Łacińska i Karaiby, Europa Środkowa i Wschodnia oraz Azja Środkowa. Podana liczba uwzględnia wyłącznie zgony spowodowane bezpośrednio zakażeniem SARS-CoV-2, nie uwzględnia natomiast zgonów spowodowanych zakłóceniem w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej i społecznej.

„Bez względu na to, jak zatrważający obraz pandemii COVID-19 się prezentuje, przedmiotowa analiza dowodzi, że jej prawdziwy wymiar jest o wiele gorszy – powiedział dyrektor IHME, dr Chris Murray. – Poznanie prawdziwych statystyk dotyczących zgonów z powodu COVID-19 pozwala nam nie tylko na oszacowanie rzeczywistego zasięgu globalnego kryzysu, ale dla decydentów jest również źródłem istotnych informacji, które pomagają im w tworzeniu planów działania i naprawczych”.

Wiele zgonów spowodowanych COVID-19 nie jest zgłaszanych, ponieważ w raportach z poszczególnych państw ujmuje się wyłącznie zgony mające miejsce w szpitalu lub wśród pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. W wielu miejscach problem ten jest jeszcze spotęgowany przez niewydolne systemy zgłaszania problemów zdrowotnych i słaby dostęp do opieki zdrowotnej.

IHME oszacowało łączną liczbę zgonów związanych z COVID-19 poprzez porównanie prognozowanej liczby zgonów ze wszystkich przyczyn w oparciu o trendy przedpandemiczne z rzeczywistą liczbą zgonów ze wszystkich przyczyn odnotowanych w okresie pandemii. Następnie, uzyskaną liczbę nadmiernej śmiertelności skorygowano przez wyeliminowanie zgonów nie powiązanych bezpośrednio z pandemią (na przykład, wśród osób cierpiących na choroby inne niż COVID i niezgłaszające się do placówek opieki zdrowotnej), a także zgony, których uniknięto dzięki pandemii (na przykład mniejsza liczba zgonów w wypadkach drogowych dzięki mniejszemu natężeniu ruchu drogowego). Uzyskane i skorygowane szacunki uwzględniają wyłącznie zgony związane bezpośrednio z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 skutkującym zachorowaniem na COVID-19. Szczegółowe omówienie metodologii udostępniono na stronie internetowej IHME.

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia

Instytut Metryki i Oceny Zdrowia (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) to niezależny instytut prowadzący badania w dziedzinie zdrowia na świecie, działający przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który dostarcza rygorystycznych i porównywalnych pomiarów najistotniejszych kwestii zdrowotnych na świecie i dokonuje oceny strategii ich eliminowania. IHME wyznaje zasadę przejrzystości i zapewnia szeroki dostęp do informacji, dzięki czemu decydenci zyskują dowody potrzebne do podejmowania uzasadnionych decyzji w kwestii przydziału zasobów na rzecz poprawy zdrowia ludności.

Źródło: Institute for Health Metrics and Evaluation

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here