Cyfryzacja procesu budowlanego na starcie. Ruszył pilotaż w 15 powiatach

2084

Przyszedł czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego – podkreśliła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas spotkania z dziennikarzami w Ministerstwie Rozwoju. Od 3 sierpnia rusza pierwszy etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) będzie można pobrać i wypełnić 10 różnych formularzy dotyczących procesu budowlanego.

„Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów oraz inwestorów. A – co jeszcze ważniejsze – dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny” –dodała wicepremier 

Robert Nowicki, wiceszef resortu rozwoju,  wyjaśnił, że od najbliższego poniedziałku pilotażowo w serwisie e-budownictwo będzie dostępnych pierwszych 10  formularzy elektronicznych. „Będzie można wypełnić je online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu. Ale to dopiero początek. Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i w całości złożyć bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem serwisu e-budownictwo” – poinformował Nowicki.

W nowym serwisie e-budownictwo m.in. będzie można drogą elektroniczną: zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu);   złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę lub dokonanie rozbiórkę;    wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;   złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;   zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;   zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;  złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dorota Cabańska, p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypomniała, że potrzebę cyfryzacji kolejnego działu administracji publicznej uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19.  „Cyfryzacja w budownictwie to idea, która nie sprowadza się tylko do zastąpienia drukowanych dokumentów ich elektroniczną kopią, lecz możliwość stosowania funkcjonalnych rozwiązań, usprawniających procesy administracyjne i budowlane. To potrzebne narzędzia w projektowaniu, komunikowaniu się z urzędami i nadzorowaniu realizacji. Towarzyszące im przemyślane regulacje prawne pozwolą na duży skok w cyfrową przestrzeń budowlaną” – oceniła Cabańska. 

Potrzebne jest również stworzenie systemu do korzystania z zasobów informacji dotyczących terenu lub inwestycji przechowywanych w przestrzeni elektronicznej, dostępnych tak dla inwestorów, projektantów i urzędów. Projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – mówi Małgorzata Pilinkiewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.

I podkreśla: – Środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych, która jest naturalną konsekwencją powszechnego obecnie projektowania przy użyciu komputerów, a elektroniczna decyzja o pozwoleniu, dopełnieniem tak realizowanej aktywności.

    – Cyfryzacja w różnych obszarach budownictwa dokonuje się nieustannie i jest nieodwołalna. Dziś mówimy o procedurach administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Polska Izba Inżynierów Budownictwa traktuje podjętą inicjatywę jako bardzo ważny impuls do dalszych i kompleksowych działań, dotyczących także naszego zawodowego warsztatu. Chętnie będziemy dzielić się naszą wiedzą i samorządowym doświadczeniem na bieżącym i kolejnych etapach szeroko rozumianej cyfryzacji polskiego budownictwa – dodaje Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Etapy cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Jak zaznacza resort rozwoju, ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami będzie:  wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy;     nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;     konto inwestora w serwisie e-budownictwo;    umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego.

Dla przykładu w 2019 roku wydano  blisko 100 tys. pozwoleń dla budynków jednorodzinnych i  ponad 5 tys. pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Do tej pory każdy wniosek dostarczony przez interesariusza, w wersji papierowej, przechodził przez ręce urzędnika. Po wprowadzeniu nowych rozwiązań ulegnie to zmianie. Będzie to również duże ułatwienie dla obłożonych pracą urzędników.

Korzyści z cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Jak przypomina MR, postulat cyfryzacji procesu budowlanego od wielu lat podnoszą różne środowiska związane z budownictwem. Potrzebę tę dodatkowo uwypukliła pandemia Covid-19.

Drogę do tych działań otwierają zmiany w prawie, których projekt – po przyjęciu w miniony wtorek przez rząd – czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm. Chodzi o projekt noweli Prawa budowlanego zawarty w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postaci elektronicznej, czy papierowej. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here