Dane GUS w ocenie resortu

611

Według wstępnych danych GUS, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,1 proc. w stosunku do lipca ub.r. Natomiast w porównaniu z czerwcem br. wzrosła o 3,4 proc.. Lipcowe dane pokazują, że kontynuowana jest poprawa w sektorze przemysłowym. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było ponad 2-kronie wyższe niż przed miesiącem (0,5 proc. r/r). Pozwala to z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące. W sierpniu oczekujemy, że wzrost produkcji przekroczy 3 proc r/r, głównie w wyniku poprawy sytuacji w produkcji żywności i samochodów – komentuje Ministerstwo Rozwoju.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,2 proc. w stosunku do poziomu sprzed roku.  W ujęciu narastającym w okresie styczeń-lipiec br. produkcja ukształtowała się na poziomie o 5,2 proc. niższym (r/r).

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 20 działach przemysłu. Największe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 24,2 proc.) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 15,3 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,8 proc.), urządzeń elektrycznych (o 7,1 proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,5 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,1proc.).

Z kolei spadki produkcji notowano w 14 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 18,4 proc.), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 15 proc.), maszyn i urządzeń (o 13,3 proc.), metali (o 9,7 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,8 proc.) oraz wyrobów z metali (o 2 proc.).

W lipcu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 0,6 proc., natomiast w stosunku do czerwca br. wzrosły o 0,3 proc.. Natomiast ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,5 proc. r/r, a w porównaniu z czerwcem 2020 r. o 0,2 proc. (MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here