Deglomeracja szansą na lokalny rozwój przedsiębiorczości

1185

Powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Miast – zapowiedziała 18 lipca w Poznaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W stolicy Wielkopolski szefowa MPiT zaprezentowała raport MPiT nt. delokalizacji urzędów centralnych w Polsce. W prezentacji uczestniczył też  wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

– Dynamiczny rozwój głównych ośrodków miejskich w Polsce, nierzadko przypadkowy, to ogromne i pilne wyzwanie, które wymaga zgranych działań na poziomie centralnym i samorządowym. Przy okazji chcemy też stworzyć dobre standardy, które przyczynią się do poprawy jakości życia w miastach – wskazuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele resortów: inwestycji i rozwoju, infrastruktury, środowiska oraz przedsiębiorczości. Dodatkowo do udziału w jego pracach zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz eksperci.

Pobyt minister Jadwigi Emilewicz w Poznaniu rozpoczął się od wizyty na Placu Wielkopolskim oraz spotkania z mieszkańcami.  – Od 4 lat pracuję wspólnie z przedsiębiorcami, żeby poprawić otoczenie ich funkcjonowania w Polsce. To dzięki nim odnotowaliśmy w zeszłym roku ponad 5 proc. wzrost gospodarczy – powiedziała minister Emilewicz na briefingu z mediami, w którym wziął udział również wicepremier Jarosław Gowin. liderzy innowacyjności, magazyn liderzy innowacyjności, innowacyjność w medycinie, innowacyjność w nauce, innowacyjność w samorządzie, innowacyjność w infrastrukturze, innowacyjność w ochronie środowiska, innowacyjność w technologii, innowacyjność w energetyce, innowacyjność w gospodarce, wiedza alternatywna, innowacyjność w nowej odsłonie

Następnie szefowa MPiT oraz wicepremier Gowin uczestniczyli w konferencji „Deglomeracja i wyzwania polskich miast”. W jej trakcie, podczas debaty zatytułowanej „Deglomeracja – szansa na rozwój”, minister Emilewicz przedstawiła wnioski z raportu pn. „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało w nim analizy miast, w których w niedalekiej przyszłości mogłyby funkcjonować wybrane urzędy państwowe.

– Deglomeracja nie polega jedynie na przeniesieniu urzędów centralnych do innych miast niż Warszawa. To służy przede wszystkim pobudzeniu lokalnego rozwoju i lokalnej przedsiębiorczości – podkreśliła minister Emilewicz.

Główne tezy raportu dot. delokalizacji

Głównymi beneficjentami programu deglomeracji mogą być 33 miasta, które ponad 20 lat temu utraciły status miast wojewódzkich. Miasta, do których przenoszone będą urzędów powinny spełniać kryteria:  efektywności (niższe koszty funkcjonowania, zapewnienie wykwalifikowanych kadr) oraz spójności (priorytet dla miejsc z największą liczbą wyzwań rozwojowych).

Które urzędy przenieść poza Warszawę?

Raport MPiT skupia się na centralnych organach administracji rządowej, które podlegają poszczególnym ministrom lub są przez nich nadzorowane. Wyłączone zostały z niego urzędy o mniejszym niż krajowy obszarze oddziaływania, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, SSP oraz podmioty lecznicze. Autorzy raportu skoncentrowali się na tej części administracji, ponieważ posiada ona największy potencjał do przeprowadzenia procesu delokalizacji. W wyniku gruntownej analizy, opartej na kilku kryteriach, wybrano 31 urzędów centralnych, które potencjalnie najbardziej nadają się do zmiany siedziby ze stolicy na jedno z byłych miast wojewódzkich. Są wśród nich m.in.:  Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centralna Komisja Akredytacyjna, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też Agencja Mienia Wojskowego.

Które miasta skorzystają?
U podstaw projektu deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych leżą dwa fundamentalne dokumenty strategiczne dotyczące polityki przestrzennej Polski. Pierwszym jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a drugim Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Oba określają główne cele działania: wzmacnianie konkurencyjności regionalnej oraz wspieranie spójności przestrzennej. Wpisuje się w nie również propozycja dekoncentracji administracji.

Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, funkcje o charakterze krajowym powinny pełnić:

a) miasta o podstawowym znaczeniu dla struktury osadniczej: Warszawa, Kraków, Gdańsk-Gdynia, Wrocław, Poznań, Katowice – Aglomeracja Górnośląska, Łódź, Szczecin, Bydgoszcz z Toruniem i Lublin;

b) pozostałe ośrodki wojewódzkie pełniące szereg funkcji krajowych: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Zielona Góra;

c) ośrodki o znaczeniu regionalnym połączone węzłami z główną siecią osadniczą: Częstochowa, Radom, Bielsko-Biała, Rybnik, Płock, Elbląg, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Kalisz z Ostrowem Wlkp., Koszalin, Legnica, Grudziądz, Słupsk.

MPiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here