Dla Polaków członkostwo w UE nie ma alternatywy

1317

Przeważająca większość Polaków nie wyobraża sobie życia poza Unią Europejską. Silne poczucie przynależności i pozytywne nastawienie do wspólnoty nie oznaczają jednak powszechnej akceptacji i zaufania do istniejących rozwiązań. Socjolog dr Robert Sobiech z Collegium Civitas analizuje wyniki najnowszego badania opinii Standardowy Eurobarometr 92.

Raport z badania Eurobarometr 92 przedstawia wyniki kolejnego sondażu opinii publicznej dotyczącego postrzegania Unii Europejskiej i jej polityk. Sondaże Eurobarometru, realizowane są od wielu lat wśród obywateli państw członkowskich. Najnowsze badanie przeprowadzono w drugiej połowie listopada 2019 roku. W Polsce był to czas niedawno zakończonych kampanii wyborczych: październikowych wyborów parlamentarnych i majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ostry konflikt polityczny dotyczący niezależności sądownictwa sprawił, że zagadnienia relacji z Unią Europejską i jej instytucjami, stały się jednym z najważniejszych tematów obu kampanii. W jakim stopniu wpłynęły one na zmianę postaw Polaków wobec Unii Europejskiej, w jakim zaś utrwaliły, czy wzmocniły istniejące dotychczas poglądy? Wyniki badania potwierdzają silną społeczną akceptację dla obecności Polski w strukturach europejskich. Wskazują także na szereg zagrożeń dla trwałości obecnego poziomu poparcia.

Przeważająca większość Polaków nie wyobraża sobie życia poza Unią Europejską. 81 proc. badanych postrzega siebie jako obywateli Unii Europejskiej, zaś 71 proc. badanych czuje się związana z Unią Europejską. To znacząca zmiana w porównaniu z sytuacja sprzed kliku lat. W 2013 roku tylko 67 proc. badanych czuło się obywatelami Unii. Pozytywny stosunek do Unii Europejskiej ujawnia się szczególnie wyraźnie w porównaniu z poglądami badanych z innych państw członkowskich. Polacy należą do społeczeństw najsilniej identyfikujących się z Unią Europejską. Wyraźnie odróżniają się np. od Holendrów, Finów czy Czechów, spośród których mniej niż połowa deklaruje związek z Unią Europejską. Unia Europejska wywołuje pozytywne emocje u 50 proc. Polaków. U naszych południowych sąsiadów (Czechy, Słowacja), także we Francji, Austrii czy Hiszpanii pozytywne skojarzenia z UE deklaruje natomiast około 1/3 badanych. Jedynie u 9 proc. badanych Polaków Unia wywołuje skojarzenia negatywne. Niższy poziom negatywnych emocji odnotowano jedynie w Irlandii i na Litwie. (info)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here