Do 25.10 otwarty dostęp do najnowszego numeru czasopisma ”Gaz Woda i Technika Sanitarna”

468

Warto przypomnieć, że wydawane przez SIGMA-NOT czasopismo ”Gaz Woda i Technika Sanitarna”   ukazuje się na rynku już od 100 lat. Autorzy dzielą się w nim specjalistyczną wiedzą inżyniersko-techniczną z kilku kluczowych dziedzin dla gospodarki. W otwartym dostępie do najnowszego numeru znajduje się wiele interesujących publikacji. Na stronie: http://www.gazwoda.pl/ w numerze wrześniowym przeczytamy m. in.:

SimNet – pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze – W artykule omówiono podstawową funkcjonalność oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych. Przedstawiono modele matematyczne elementów sieci, architekturę specjalizowanego edytora bazy danych symulatora oraz funkcje interfejsu graficznego oprogramowania.

-Celowość stosowania BIM w projektowaniu instalacji wod-kan dla niewielkich obiektów BIM (Building Information Modeling) jest terminem niezwykle rozległym i może dotyczyć tworzenia projektu, procesu jego realizacji, czy użytkowania. Wymienione zastosowania związane są z poziomem zaawansowania technologii BIM. Im wyższy poziom, tym wiedza w zakresie wykorzystania tej technologii.

Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego  – Celem pracy była analiza procesu adsorpcji wybranych barwników azowych na popiołach lotnych, pochodzących ze spalania węgla kamiennego, oraz porównanie efektywności tego procesu z usuwaniem barwników z roztworów wodnych za pomocą najpopularniejszego adsorbentu – węgla aktywnego.

Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne – Wydzielona w ramach procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych tzw. „frakcja podsitowa” (0-80/100 mm) wymaga dalszego biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowo-tlenowych w wyniku, których dochodzi do zmian właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych i powstają odpady zwane stabilizatem. Składowanie stabilizatu nie stanowi problemu z punktu widzenia technologicznego, odpad jest łatwy w plantowaniu.

-Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowy biogazowni rolniczej  – Powodzenie realizacji inwestycji budowy biogazowni rolniczej a następnie sukces finansowy z jej eksploatacji, jest uwarunkowany wynikami  szczegółowej analizy ryzyka, a ciągłe zarządzanie ryzykiem na etapie planowania, budowy i eksploatacji gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia.

Morskie farmy wiatrowe nie należą do łatwych przedsięwzięć – wywiad. Zachęcamy czytelników do lektury zamieszczanych publikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here