Dobre efekty współpracy finansowej z WFOŚiGW

2728

Dziewięć pożyczek udzielonych w ciągu siedmiu lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliło Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie niezbędnej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Bez tej dźwigni finansowej dostosowanie procesu oczyszczania ścieków do najwyższych europejskich standardów byłoby niemożliwe. Osiem pożyczek na łączną kwotę ponad 14 mln zł spółka w całości już spłaciła i skorzystała z przysługującego jej prawa do umorzeń w wysokości ok. 2,6 mln zł. Środki zwiększające majątek przedsiębiorstwa przeznaczone zostały na kolejne ważne projekty.

Wszystkie inwestycje związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków udało się zrealizować z sukcesem dzięki pożyczkom z WFOŚiGW. Każda próba sięgania po unijne dotacje była skutecznie torpedowana przez grupę radnych koalicyjnych w Otwocku. Osobiste animozje i niechęć do prezydenta, którego nie udało się odwołać w referendum w 2016 r., przełożyły się na ogromne starty dla miasta i jego mieszkańców. Lawina skarg i protestów kierowana do instytucji udzielających unijnego wsparcia przedłużała postępowania i w konsekwencji spowodowała utratę dotacji, o które starała się miejska spółka. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji straciło szansę na uzyskanie łącznie, ponad 50 mln zł unijnych dotacji na realizację kilku ważnych projektów infrastrukturalnych w mieście.

– Bez unijnego wsparcia znacznie trudniej było nam realizować konieczne inwestycje związane z przebudową przestarzałych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków oraz wymianą wyeksploatowanych urządzeń i układów technologicznych na nowoczesne – wyjaśnia Mieczysław Kostyra, prezes OPWiK. – Cały projekt musieliśmy podzielić na kilka etapów, żeby realizować najpilniejsze zadania. Bez kolejnych pożyczek z WFOŚiGW nie dalibyśmy rady tego zrobić. Na szczęście nasza współpraca bardzo dobrze się układa.

Pierwszą pożyczkę OPWiK otrzymało pod koniec grudnia 2010 r na budowę układu kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni, a potem były kolejne m.in. na kupno samochodu specjalistycznego, montaż instalacji do zagęszczania osadu nadmiernego, zakup kolejnych agregatów prądotwórczych, remont obiektów oraz wymianę urządzeń odwadniania osadu piaskownika, osadników wstępnych i wtórnych. Ostatnią pożyczkę w wysokości ponad 14 mln zł. spółka uzyskała w czerwcu 2017 roku na wykonanie największego zakresu zadań na terenie oczyszczalni.

– Dzięki tym środkom mogliśmy wybudować trójfazowy blok biologiczny z dwoma niezależnymi ciągami – wylicza prezes OPWiK – stację dmuchaw z nowoczesnymi urządzeniami do napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym oraz kilka innych inwestycji, które zapewniły nam redukcję związków biogennych i oczyszczanie ścieków na europejskim poziomie. Przestarzałą technologię zastąpiły nowoczesne rozwiązania technologiczne również w zakresie instalacji przesyłu i magazynowania biogazu. Ten sukces zawdzięczamy WFOŚiGW. Jesteśmy bardzo wdzięczni zarządowi, że udzielił nam tego wsparcia.

Ostatnią transzę pożyczki spółka otrzymała niedawno, po dostarczeniu wystawionego 31 stycznia pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni. Spełniony został końcowy warunek wynikający z zawartej pomiędzy stronami umowy.

– Rozliczyliśmy się całkowicie z generalnym wykonawcą – dodaje Mieczysław Kostyra. – Firma EKOLOG uregulowała też wszystkie należności wobec podwykonawców. Nie mamy zatorów płatniczych w stosunków do podmiotów, które były zaangażowane w nasz projekt. Zawsze bardzo rzetelnie wywiązujemy się ze wszystkich zobowiązań wobec naszych partnerów, a także wobec WFOŚiGW. Nigdy nie spóźniliśmy się ze spłatą żadnej raty udzielonych nam pożyczek.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poradziło sobie z realizacją ogromnego zakresu zadań inwestycyjnych bez dotacji unijnych. Co więcej, zobowiązania finansowe nie wpłynęły też na zmianę stabilnych od sześciu lat stawek za dostawę wody i odbiór ścieków. Nie zmieni tego również kolejna pożyczka z WFOŚIGW na dokończenie ostatniego zadania realizowanego na terenie oczyszczalni ścieków, które obejmuje m.in. modernizacje komór fermentacyjnych i odwadniania osadu. Pozwoli to na znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z biogazu na potrzeby oczyszczalni ścieków i optymalizację działalności przedsiębiorstwa. Produkcja zielonej energii wpisuje się doskonale w założenia rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju i walki ze smogiem.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here