Dobre relacje handlowe z Niemcami od 20 lat

997

Relacje polsko-niemieckie, wspólne kontakty handlowe, sytuacja związana z pandemią koronawirusa, projekty IPCEI, kwestie dotyczące Zielonego Ładu oraz niemieckie inwestycje w Polsce – to niektóre z tematów poruszanych przez wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina podczas wizyty w Berlinie, która odbyła się 21 stycznia. Wicepremier spotkał się z m.in. pPrzewodniczącym Niemieckiego Bundestagu Wolfgangiem Schäuble i Federalnym Ministrem Gospodarki i Energii Peterem Altmaierem.

Polska relatywnie dobrze radzi sobie z sytuacją w okresie pandemii –  zauważył wicepremier Jarosław Gowin podczas spotkania z przewodniczącym Niemieckiego Bundestagu Wolfgangiem Schäuble.  Jak dodał,  powodem dobrej sytuacji gospodarczej był m.in. popyt zagraniczny.  Na tym tle Niemcy odgrywają ważną rolę. Pomimo trudnych warunków zewnętrznych spowodowanych pandemią z satysfakcją odnotowujemy dobre wyniki wzajemnych obrotów handlowych – zaznaczył wicepremier.

RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski od 20 lat. Udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem w 2019 r. wyniósł niemal 28 proc., a w imporcie – blisko 22 proc.

Polska trzecim eksporterem towarów do Niemiec

Wicepremier J. Gowin w trakcie spotkania z Federalnym Ministrem Gospodarki i Energii Peterem Altmaierem zwrócił uwagę na fakt, że – pomimo pandemii koronawirusa – Polska odnotowuje dobre wyniki wzajemnych obrotów handlowych.  W listopadzie  Polska stała się trzecim – po Chinach i Holandii – największym eksporterem towarów do Niemiec. Import z Polski stanowił 6,1 proc. łącznego importu Niemiec w tym miesiącu – mówił wicepremier Gowin.

Wicepremier zaproponował także powołanie dwustronnej grupy zadaniowej (zespołu roboczego) ds. barier na jednolitym rynku. Uważamy, że zespół zadaniowy – składający się z przedstawicieli z Polski i Niemiec – zidentyfikuje bariery, jakie napotykają polscy przedsiębiorcy w Niemczech i niemieccy przedsiębiorcy w Polsce. Taka współpraca pomogłaby wyjaśnić wątpliwości i znaleźć kompromis i rozwiązania dla wszystkich naszych przedsiębiorców – powiedział.

Projekty wspólnego zainteresowania europejskiego IPCEI (wodór, akumulatory, mikroelektronika)

 W trakcie wizyty polskiej delegacji w Berlinie nie zabrakło tematu IPCEI. Polskie doświadczenia z inicjatywami dot.  baterii wskazują na bardzo duży potencjał IPCEI związany ze współpracą wielu grup  – firm, uczelni, państw członkowskich i Komisji. Obecnie Polska  jest członkiem polsko-niemieckiego projektu dotyczącego opracowania materiałów anodowych dla przyszłych europejskich producentów ogniw akumulatorów litowo-jonowych. Realizujemy także w tym sektorze dwa projekty z udziałem Francji i jeden z udziałem Belgii.

Na przełomie stycznia i lutego przewidujemy także ogłoszenie oficjalnego naboru na wodorowe projekty IPCEI. Bez wykorzystania wodoru na szeroką skalę nie osiągniemy neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób. Jego zastosowanie jest bardzo istotne w sektorze energii, transportu i przemysłu  – podkreślił wicepremier Gowin. I dodał: Aby zapewnić Europie suwerenność technologiczną i konkurencyjność, jak również zdolność do sprostania kluczowym wyzwaniom środowiskowym i społecznym oraz nowym, wschodzącym rynkom masowym niezbędne jest wzmocnienie europejskiej kooperacji w obszarze mikroelektroniki, w szczególności zdolności do opracowania i produkcji nowej generacji procesorów i półprzewodników. Jesteśmy otwarci na wspólne projekty firm polskich i niemieckich w tym zakresie.

Zielony Ład – potrzebna zmiana w podejściu do przemysłów energochłonnych

 Dla transformacji energetycznej duże znaczenie będzie miało uznanie przez Komisję Europejską za dopuszczalną pomoc publiczną dla zeroemisyjnych źródeł, przez co rozumie się również energetykę jądrową – mówił wicepremier Jarosław Gowin.

Niezbędna, jego zdaniem, jest także zmiana podejścia do przemysłów energochłonnych – powinny one móc przejść transformację klimatyczną tak, by uniknąć zjawiska carbon leakage. Energochłonne gałęzie przemysłu powinny zostać objęte wsparciem poprzez włączenie tych sektorów do systemu pomocy regionalnej i umożliwienie im korzystania z pomocy inwestycyjnej.

35 mld euro na inwestycje niemieckie w Polsce

 Wicepremier J. Gowin spotkał się w Berlinie z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców w Niemczech. Obecnie inwestycje kapitału niemieckiego w Polsce osiągnęły wartość 35 mld euro i stanowią ok. 19 proc. inwestycji zagranicznych ogółem. Firmy z udziałem kapitału niemieckiego zatrudniają w Polsce ponad 361 tys. pracowników. Widzimy, że firmy niemieckie dostrzegają możliwości rozwoju w oparciu o rozbudowę potencjału w Polsce – powiedział wicepremier.

W latach 2016 – 2020 przedsiębiorstwa z Niemiec uzyskały zezwolenie lub decyzję o wsparciu na 150 projektów inwestycyjnych (które nadal pozostają aktywne), na łączną deklarowaną wartość 11 162 mln zł, i deklarowaną liczbę nowych miejsc pracy:  6 132. Ten wynik stawia  przedsiębiorstwa z dominującym kapitałem z Niemiec na drugim miejscu, za przedsiębiorstwami z kapitałem z Polski,  w ilości projektów (udział 10,2 proc.), wartości inwestycji (16,7 proc.) oraz tworzeniu nowych miejsc pracy (15,9 proc.). MRPiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here