Dobre rozwiązania budują lepszy świat

1630

Bez przełomowych odkryć i wynalazków nie istniałby współczesny świat. Jedne powstały z przypadku, inne z potrzeby cywilizacyjnego rozwoju. Jednak wszystko co nas otacza zawdzięczamy niezwykłej pomysłowości i kreatywności ich twórców. Dzieje polskiej wynalazczości dokumentowane są od wieków w historycznych annałach, ale dopiero od 100 lat są nierozerwalnie związane z historią Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta centralna instytucja była jedną z pierwszych jakie utworzono po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Powołana została w grudniu 1918 r dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Odwołując się do doświadczeń minionego stulecia  uczestnicy konferencji „100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”  zorganizowanej 26 kwietnia  z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, wskazywali na fundamentalne znaczenie  korzystania z tej ochrony dla umacniania potencjału intelektualnego, ekonomicznego oraz odpowiedzialnego rozwoju Polski. Wydarzenie było częścią programu obchodów jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Wszystkie inicjatywy realizowane przez Urząd Patentowy w ramach uroczystości jubileuszowych zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Kwietniowa konferencja poświęcona była zarówno historycznym aspektom jak i perspektywom rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych w najbliższych latach. W ciągu stu lat nieprzerwalnej działalności do Urzędu Patentowego RP wpłynęło ponad milion 300 tys. zgłoszeń, z czego 890 tys. uzyskało ochronę.  Udzielono przeszło 303 tys. patentów na wynalazki, zarejestrowano 70 tys. wzorów użytkowych, 470 tys. znaków towarowych, 43 tys. wzorów zdobniczych i przemysłowych oraz 27 topografii układów scalonych.

– Udzielamy praw wyłącznych, ale przy każdej okazji dzielimy się też doświadczeniem i wiedzą dotyczącą  ochrony własności przemysłowej, która skupia w sobie wiele elementów   – podkreślała w swoim wystąpieniu dr Alicja Adamczak, prezes  UPRP. – Ta ochrona to  efekt wieloletnich prac naukowo-badawczych, kreatywności , innowacyjności, ale także niebywałej aktywności poznawczej, zwłaszcza w dziedzinie techniki. Wyraża się sukcesami odniesionymi w gospodarce, na rynku krajowym czy na rynkach zagranicznych. Aby jednaj ten sukces utrwalić konieczna jest ochrona własności przemysłowej w każdej dziedzinie. To ma szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki i zapewnienia konkurencyjności.

Jubileuszowe wydarzenie to stanowiło także doskonałą okazję do promocji współczesnych polskich osiągnięć w wielu obszarach życia społecznego, w tym szczególnie w dziedzinie techniki oraz wzornictwa przemysłowego.

Udział zarówno przedstawicieli sektora nauki, jak i przedsiębiorców pozwolił na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów systemu ochrony własności przemysłowej, w tym także sformułowania uwag de lege ferenda dotyczących funkcjonowania i rozwoju tego systemu dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Wszyscy zgodnie podkreślali, że dobre rozwiązania budują lepszy świat.

(JC)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here