Dobry klimat w PPP – konferencja MFiPR

819

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce to jedno z zadań, którymi zajmuje się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako centralna jednostka PPP. Temu tematowi będzie poświęcona konferencja online, która odbędzie się 4 września. Podczas prezentacji i paneli dyskusyjnych eksperci związani zarówno z rynkiem prywatnym, jak i sektorem publicznym będą rozmawiali o aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego, a także o tym, co udało się zrobić do tej pory. Ważnym wątkiem w dyskusji będą także perspektywy dla tej formy finansowania inwestycji, również w kontekście zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych przez pandemię.

– Polska ma wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne. Budżet państwa i fundusze unijne nie zaspokoją ich wszystkich. Dlatego chcemy sięgać po partnerstwo publiczno-prywatne. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach również ta formuła finansowania stanie się jednym z motorów napędzających inwestycje publiczne – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

– Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy, która pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców w realizacji i finansowaniu inwestycji oraz usług publicznych. PPP może sprawdzić się na przykład podczas budowy dróg, mieszkań, przedszkoli czy szkół. Jak wynika z danych z krajów europejskich, PPP może przynieść nawet kilkanaście procent oszczędności w całym cyklu życia projektu w stosunku do tradycyjnych modeli realizacji – dodaje Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne

PPP można zdefiniować jako wspólną inicjatywę partnerów z sektora publicznego i prywatnego dzielących się ryzykiem i odpowiedzialnością za realizację przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie jakości usług publicznych. W odróżnieniu od tradycyjnej formy realizacji inwestycji, formuła PPP zakłada wieloletnią współpracę, w ramach której partner prywatny jest zaangażowany w projektowanie, budowę, finansowanie (w całości lub w części) oraz utrzymanie infrastruktury. Partnerstwo publiczno-prywatne może być stosowane w wielu sektorach, na przykład w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie), oświacie (przedszkola, szkoły), kulturze (muzea) czy transporcie (infrastruktura drogowa, transport publiczny).Ustawa o PPP obowiązuje od 2008 roku, a w 2018 roku została znowelizowana, aby dostosować przepisy do potrzeb polskiego rynku PPP. Do tej pory w Polsce podpisano 147 umów PPP na inwestycje, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Łączna wartość tych inwestycji to 7,5 miliarda złotych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję centralnej jednostki PPP w Polsce oraz wdraża politykę rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza podmiotom publicznym realizującym inwestycje w formule PPP, a także tym, które planują realizację takich inwestycji. Cyklicznie organizuje również szkolenia i warsztaty oraz spotkania na platformie e-learningowej.

Konferencja „Dobry klimat w PPP” potrwa w godz. 10.00-15.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.ppp.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here