Dołącz do Legii Akademickiej – rusza III edycja programu na UKSW

765

Ochotnicze szkolenie studentów z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej nawiązuje do tradycji sprzed ponad 100 lat. Legia Akademicka jest reaktywowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowym programem, realizowanym we współpracy z uczelniami. Program skierowany  jest do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień oficerski. Edukacja wojskowa studentów obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rusza III edycja programu Legii Akademickiej. Inauguracja odbędzie się 24 lutego na kampusie Wóycickiego z udziałem prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus.

Realizacja programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickie jest efektem umowy, jaką 12 lutego 2020r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarło z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to kontynuacja programu zapoczątkowanego w roku 2018. Chęć przystąpienia do programu w roku akademickim 2019/2020 należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 24  lutego 2020 r., dostępnego na stronie: https://forms.gle/BZZAYHrJEgj3ekbUA

Podczas spotkania, które odbędzie się o godz. 18:00 w sali 114 w budynku 23 zostanie omówiona realizacja programu Legii Akademickiej na UKSW. Szczegóły przedstawią kapitan Bartosz Tatczyn z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Jacek Kołota, koordynator programu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Program Legii Akademickiej

Do programu przystąpić mogą studenci: studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej na dowolnym roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Nie dotyczy on słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną – realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe), organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Program ukierunkowany jest na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Szkolenie z części teoretycznej odbędzie się na UKSW w trakcie roku akademickiego 2019/2020 – w II semestrze. Program nauczania w części teoretycznej obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Część zajęć odbędzie się w formie wykładów na UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego od 24 lutego 2020 do końca kwietnia 2020 r., a cześć w formie e- lerningu.

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu. Część praktyczna obejmuje zajęcia w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych wytypowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w czasie wakacji. Na niektórych kierunkach np. „bezpieczeństwo wewnętrzne” szkolenie praktyczne na poligonie można będzie zaliczyć w ramach obowiązkowych praktyk studenckich.

Studenci-ochotnicy i ochotniczki zdobędą między innymi wiedzę o systemie obronnym naszego kraju, poznają zakres działania i misję Sił Zbrojnych RP.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (MS)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here