Dołącz do nas!

190

My Polacy potrzebujemy państwa, które wesprze, obroni, pozwoli realizować aspiracje obywateli i narodu.  20 listopada o godz. 13:00 w budynku NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej), ul. Czackiego 3/5  rozpoczną się obrady KONWENTU.

W programie obrad: wystąpienia liderów środowisk społeczno-gospodarczych, prezentacja rozwiązań antykryzysowych oraz odpisanie deklaracji – nowej umowy społecznej.

   Manifest Polskiej Klasy Średniej              

DEKLARACJA PROGRAMOWA RUCHU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO

„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna (…)  Bo własne tylko upodlenie ducha, Ugina wolnych szyję do łańcucha” .. Adam Mickiewicz

My Polacy potrzebujemy państwa, które wesprze, obroni, pozwoli realizować aspiracje obywateli i narodu.

Chcemy bezpiecznego państwa

Chcemy konstytucji, która jasno określi zakres władzy, kompetencji, odpowiedzialności. Precz z obecną ordynacją wyborczą, która z posłów i senatorów uczyniła ludzi bezwolnych, pokorne narzędzia w rękach partyjnych wodzów. Dość finansowania partii z budżetu państwa, co zbudowało uprzywilejowany, zmonopolizowany, hermetyczny system władzy.

Chcemy, by obywatel samodzielnie decydował o kwocie z własnego podatku przeznaczonej na wybraną partię. Chcemy przywrócenia zaufania Polaków do władzy sądowniczej. Wiemy, że wymaga to gruntownych reform i zmian personalnych.

Chcemy polskiej strategii obronnej, odpowiednich środków na Wojsko Polskie. Chcemy odbudowy polskiego przemysłu obronnego. Dość korupcji, nepotyzmu, biurokratycznej prywaty. Chcemy wysokich kar za wszelkie formy korupcji. Chcemy jawności dochodów i wynagrodzeń wszystkich pracowników państwowych i samorządowych. Chcemy sprawnego, zasobnego i odpowiedzialnego samorządu terytorialnego wyposażonego w kompetencje i środki finansowe.

Chcemy bezpieczeństwa dla narodu

Rodzina, szkoła, organizacje młodzieżowe, wojsko, dom, media mają odbudować poczucie wspólnoty wśród Polaków. To państwo ma dać pieniądze na programy a jednocześnie zaprzestać finansowania pseudopatriotów szkalujących Polskę. Dość walki z Kościołem. Tylko współpraca państwa i narodu z Kościołem przyniesie zwycięstwo polskiej tożsamości, przywróci dumę narodową, szczególnie młodemu pokoleniu.

Państwo i my wszyscy musimy stać się mecenasami i promotorami polskiej kultury, bastionem walki z antypolonizmem. Antypolonizm powinien być surowo karany. Musimy pomagać Polakom za granicą. Musimy umacniać więź z Polakami na obczyźnie, stworzyć dla nich szansę powrotu do Polski.

Chcemy bezpieczeństwa dla polskiej przedsiębiorczości

Chcemy, by udokumentowane oszczędności i inwestycje polskich przedsiębiorstw nie były opodatkowane. Czas przywrócić dominację polskiej własności w bankowości, przemyśle, handlu i usługach.

Przemysł: obronny, wydobycia surowców, energetyczny, łączność raz ważne elementy infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla państwa i narodu powinny pozostać na trwałe własnością Polaków bądź własnością państwa.

Ziemia i lasy mają być zawsze polskie. Chcemy by polskie rolnictwo było dochodowe a gospodarstwa rodzinne trwałe.  Żądamy powołania mocą ustawy Powszechnego Samorządu Gospodarczego. Umożliwi to skuteczną walkę z nieuczciwą konkurencją, dumpingiem, praktykami monopolistycznymi oraz firmami, które unikają płacenia podatków w Polsce.

Chcemy, by fundusze unijne trafiały według jasnych, jawnych kryteriów w ręce polskich przedsiębiorców, a nie zagranicznych koncernów

Chcemy bezpiecznej polskiej rodziny

Praca, dom, edukacja, zdrowie, zabezpieczenie emerytalne to przedmioty troski i powinności państwa wobec polskiej rodziny. Praca nie może być wyzyskiem a płaca jałmużną. Chcemy niskich podatków pośrednich. Chcemy obniżenia podatków, narzutów na płace i składek pobieranych od najniższych wynagrodzeń oraz ludzi młodych, podejmujących pierwszą pracę

Chcemy zachęt dla obywateli i przedsiębiorstw, jeśli przeznaczą fundusze na finansowanie stypendiów, naukę i edukację niezamożnych i wybitnie zdolnych, młodych Polaków.

Chcemy, by udokumentowane oszczędności i inwestycje polskich rodzin oraz wydatki na edukację i zdrowie były nieopodatkowane. Chcemy skutecznej, dostępnej służby zdrowia a nie prywaty, bogacenia się zagranicznych firm farmaceutycznych, żerowania na zdrowiu Polaków.

Warszawa, 20 listopada 2022 r.

********************************************************************************

DOŁĄCZ DO NAS!

Wesprzyj organizację Kongresu w marcu 2023 r. Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego

Pekao SA nr konta 87 1240 6351 1111 0011 0836 7233

Szczegóły: www.kongresantykryzysowy.pl

Kongres Antykryzysowy jest wydarzeniem Non Profit. Wszystkie zebrane środki będą przeznaczone na zorganizowanie kongresu

KONTAKT:

DOŁĄCZ DO ORGANIZATORÓW: Jacek Czauderna 600 204 403 Marcin Zieliński 576 450 230

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here