Doskonałość naukowa nie ma płci

625

Światło na problem tzw. ukrytych uprzedzeń, prowadzących do dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami w nauce, rzuca długofalowy program pod hasłem „Doskonałość naukowa nie ma płci” przygotowany przez Akademię Młodych Uczonych PAN.

Jak podkreślają w informacji prasowej naukowczynie: Anna Dyrdał, Marta Gmurek, Anna Kłos i Barbara Uszczyńska-Ratajczak, proporcje między przedstawicielami obu płci na poszczególnych szczeblach kariery naukowej, stanowiskach i w gremiach naukowych powinny być wyrównywane, a społeczeństwo musi być informowane o problemie dysproporcji i ukrytych uprzedzeń. Takie wskazówki zawierają m.in. raporty opublikowane przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację L’Oreal.

Wybór: nauka czy rodzicielstwo i opieka

„Nie we wszystkich obszarach nauki to kobiety stanowią płeć niedoreprezentowaną. Coraz częściej można zaobserwować, że pewne aspekty łączenia życia zawodowego z prywatnym oraz idące za nimi decyzje wpływające na dalszy rozwój kariery zawodowej (np. opieka nad dzieckiem lub innymi osobami zależnymi, urlop tacierzyński, rezygnacja z długoterminowych wyjazdów) dotykają również mężczyzn” – zaznaczają autorki analizy.

Ich zdaniem zrobiono zbyt mało, aby przeciwdziałać dysproporcjom w rozkładzie płci w polskiej nauce i zbyt mały nacisk położony jest na poprawę komfortu pracy młodych rodziców (nadal głównie kobiet, ale coraz częściej także mężczyzn) i osób opiekujących się osobami zależnymi. To przekłada się jednoznacznie na ich odpływ ze świata nauki.

Łączenie życia zawodowego z prywatnym

Członkinie Akademii podkreślają, że AMU PAN stara się walczyć z ukrytymi uprzedzeniami i stereotypami pokazując uczennicom i studentkom, że praca naukowa nie powinna oznaczać rezygnacji z założenia rodziny i posiadania dzieci. Cykl spotkań „Zostań Badaczką” upowszechnia zawód naukowca wśród kobiet i przedstawia możliwe ścieżki rozwoju. AMU zajmowała się także świadczeniami zdrowotnymi doktorantów.

Nowy program stanowi próbę wypracowania metod, które pozwolą zmniejszać dysproporcje zmniejszać. AMU PAN zamierza prowadzić systematyczne badania dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć obserwowanej w środowisku naukowym. Badacze sprawdzą m.in. jak ów problem jest postrzegany na różnych szczeblach kariery.

Kampania społeczna

Pierwszym krokiem będzie zwrócenie uwagi środowiska naukowego, w szczególności kierujących jednostkami naukowo-badawczymi, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz innych instytucji finansujących badania w Polsce na istniejące dysproporcje między kobietami i mężczyznami. Długofalowym celem programu będzie dotarcie do szerokiej publiczności, w tym do nauczycieli, nauczycielek, uczniów oraz uczennic szkół podstawowych i średnich oraz studentów i studentek.

„Sukces w nauce, bez względu na dyscyplinę naukową, nie powinien zależeć od płci, wieku, rasy czy orientacji seksualnej” – przekonują przedstawicielki AMU PAN.

Program zostanie zainicjowany 10 lutego podczas konferencji o tej samej nazwie, która odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie konferencji wyniki swoich analiz zaprezentują m.in. przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki, przedstawiciele Biura Promocji Nauki “PolSCA” PAN w Brukseli oraz przedstawiciele Belgijskiej Akademii Młodych Uczonych. Możliwy będzie zdalny udział w spotkaniach.

Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here