Dotacje z funduszy norweskich na produkcję biomasy i pelletu

1290

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował 11 grudnia br. bezpłatne webinarium skierowane do jednostek samorządów terytorialnych, ich związków oraz spółek komunalnych zainteresowanych naborem pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Budżet naboru to 3 000 000 euro, czyli 13 392 900 zł.

Celem spotkania było przedstawienie potencjalnym beneficjentom szczegółów naboru, który dedykowany jest przedsięwzięciom realizowanym w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”. Projekty mają w założeniu poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach przez wykorzystanie lokalnej biomasy rolniczej i leśnej do produkcji paliwa i dzięki temu zastąpienia paliwa węglowego pelletem, przeznaczonym dla gospodarstw domowych. Ich realizacja ma się również przyczynić do ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej. W webinarium uczestniczyli eksperci:  Dr inż. Tomasz Mirowski z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Prof. Krzysztof Mudryk z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Prof. Robert Kubica z Politechniki Śląskiej, Adam Sarnaszek Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu oraz Magda Zaraś z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące m.in. możliwości ograniczenia niskiej emisji oraz ubóstwa energetycznego poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy, rodzajów biomasy z podziałem na biomasę leśną i biomasę agro, norm jakości biopaliw oraz korzyści wynikających ze stosowania biomasy i pelletu.

Według definicji Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczne frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, (Dyrektywa 2001/77/WE). Wśród odnawialnych źródeł energii biomasa odgrywa ważną rolę. Jest bowiem łatwa do pozyskania, powszechnie dostępna i odtwarzalna. Jednocześnie jest odpadem, który ma wtórne zastosowanie i przez to przyczynia się do rozwoju systemu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wykorzystanie biomasy jest stosowane we wszystkich sektorach energetycznych w Polsce. W sektorze elektroenergetyki ok. 60 proc. energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia wyprodukowana z biomasy. W sektorze ciepłownictwa i chłodu ok. 95 proc. energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia cieplna z biomasy. Z kolei w sektorze transportu ok. 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych pochodzi z biomasy. Są to biopaliwa I generacji, w tym bioetanol i biodiesel.

Za biomasę uznawany jest także pellet czyli jeden z rodzajów paliwa służącego do ogrzewania budynków. Najczęściej spotykanym i wybieranym w Polsce rodzajem pelletu jest pellet drzewny. Ma on najwyższą wartość energetyczną i jest paliwem ekologicznym, podczas jego spalania nie powstają szkodliwe substancje smoliste, a użytkowanie przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dofinansowanie m.in. na projekty mające na celu produkcję energii odnawialnej z biomasy  – polegające na uruchomieniu produkcji pelletu. Źródło wsparcia tego rodzaju inicjatyw stanowią m.in. Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli bezzwrotna forma finansowej pomocy przyznawana państwom członkowskim UE przez takie kraje jak: Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein. Główne cele funduszy norweskich to m.in. zmniejszenie różnic zarówno ekonomicznych jak i społecznych między państwami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wzmacnianie stosunków i wzajemnych relacji pomiędzy państwami-darczyńcami oraz państwami-beneficjentami, integracja społeczeństw oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w różnych obszarach gospodarczych. (NFOŚiGW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here