Drugie polsko-brytyjskie forum naukowe: Kobiety w STEM

941

Ambasada Brytyjska w Warszawie oraz UK Science and Innovation Network byli wspólnie gospodarzami wyjątkowego wydarzenia prezentującego najistotniejsze aspekty współpracy naukowej między Polską i Wielką Brytanią. Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Nauki: Kobiety w STEM, które odbyło się w Senate House w Londynie, zgromadziło najlepszych naukowców, którzy mówili o wyzwaniach i szansach dla kobiet w nauce, technologii, inżynierii i matematyce (STEM).

Celem forum było pogłębienie i wzmocnienie relacji między Polską i Wielką Brytanią w dziedzinie nauki, badań i innowacji, a także utrzymanie tempa nabranego na ubiegłorocznym Pierwszym Brytyjsko-Polskim Forum Nauki zorganizowanym w Warszawie w ramach Brytyjsko-Polskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji (YESI). Tegoroczne forum było platformą dla zaproszonych urzędników, badaczy, nauczycieli i wykładowców uniwersyteckich, a także przedsiębiorców ed-tech do wymiany doświadczeń i wiedzy. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się jak Polska i Wielka Brytania pracują nad równością płci w STEM, a także zidentyfikować nowe obszary współpracy w STEM i szeroko pojętej gospodarce cyfrowej. Podczas wydarzenia omówiony został również wpływ nowych technologii, a mianowicie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, na społeczeństwo i równość płci.

Opisując to wydarzenie, Ambasador RP Arkady Rzegocki powiedział: „Drugie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe jest doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy w dziedzinie badań, nauki i innowacji między Polską a Wielką Brytanią oraz do stworzenia sieci kontaktów i partnerstw. Niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości i omawianie problemów, przed którymi stoi dziś STEM, takich jak potrzeba zwiększenia reprezentacji kobiet, szczególnie w czasach, gdy Polska przeżywa dynamiczny wzrost i rozwój gospodarczy. ”

„Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nowe wspólne inicjatywy omawiane podczas ostatnich Polsko-Brytyjskich Konsultacji Międzyrządowych stają się rzeczywistością. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zainteresowane budowaniem silnego partnerstwa między polskimi i brytyjskimi agencjami wspierającymi badania, rozwój i mobilność naukowców. Zidentyfikowane dotąd tematy – sztuczna inteligencja, biotechnologia i nauka, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki, informatyki i matematyki, byłyby dobrym punktem wyjścia do wspólnych programów badawczych. Forum daje wyjątkową okazję do wymiany informacji i wzajemnego poznania się ” – powiedziała Anna Budzanowska, Dyrektor Generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas inauguracji Forum 20 września.

Forum obejmuje warsztaty tematyczne i bloki prowadzone przez przedstawicieli uniwersytetów, instytucji badawczych i innowacyjnych, w tym Women in Science and Engineering (WISE), Intel Corporation i Institute of Making z University College London, a także rektorów polskich uniwersytetów.

Podczas wydarzenia odbyła się seria dyskusji panelowych poświęconych dziewczętom i kobietom podejmującym edukację i karierę w STEM, kobietom w STEM w Polsce i Wielkiej Brytanii, równouprawnieniu płci w kształceniu i profesjach STEM, a także sztucznej inteligencji i nowym technologiom oraz płci. Po dyskusjach odbyło się spotkanie z wybraną grupą najlepszych polskich firm z branży ed-tech.

Więcej informacji na temat forum znajduje się na: polishbritishscienceforum.info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here