Dwudniowe obrady Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego we Wrocławiu

1214

W Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej rozpoczęło się dziś dwudniowe, Środkowoeuropejskie Forum Technologiczne (CETEF’22). Jest to kluczowe przedsięwzięcie organizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH)  we współpracy z uczelniami technicznymi i przemysłem wysokiej techniki.  Wydarzeniem towarzyszącym Forum jest Dzień Młodego Naukowca zainicjowany przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Radę Młodych Naukowców. Obrady otworzył dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej  Zaawansowanych Technologii wspólnie z gospodarzem obiektu, prof. Arkadiuszem Wójsem, rektorem  Politechniki Wrocławskiej

Tegoroczne Forum zostało zorganizowano pod auspicjami Komisji Europejskiej i pod patronatem Parlamentu Europejskiego, przez IZTECH, Politechnikę Wrocławską oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. Partnerem strategicznym wydarzenia jest KGHM. W  międzynarodowym forum uczestniczy m.in. Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży, Cristian-Silviu Buşoi, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego oraz Peter Droell, dyrektor w Dyrektoriacie Generalnym KE ds. Badań i Innowacji.

Uczestnikami obrad są przedstawiciele 17 krajów Europy Środkowej, w tym: wielu wybitnych europejskich naukowców i praktyków, przedstawicieli centrów badawczo-rozwojowych, agencji rządowych i menedżerów specjalizujący się w transformacji cyfrowej.

Środkowoeuropejskie Forum Technologicznego (CETEF’22) stało się platformą do prowadzenia dyskusji nad polityką europejską w zakresie rozwoju dziedzin techniki mających decydujące znaczenie dla sukcesu transformacji cyfrowej, a także inspirowanie sieci partnerskich (networkingu) do realizacji dużych projektów europejskich w zakresie wysokich technologii. Jest też okazją do prezentowania polskiego potencjału technologicznego i badawczego w zakresie realizacji  projektów rozwojowych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarze transformacji cyfrowej i energetycznej.

– Skuteczna i szybka transformacja cyfrowa przemysłu i infrastruktury społeczno-gospodarczej jest jednym z głównych zadań europejskiej polityki innowacyjnej, wyznaczonych na lata 2021-2027 przez Parlament Europejski i Komisję Europejską – powiedziała podczas sesji plenarnej Mariya Gabriel, Komisarz UE ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Waga tego zadania w ostatnim czasie znacznie wzrosła wobec następstw pandemii oraz wojny w Ukrainie. Na jego realizację przeznaczono dla krajów członkowskich z Funduszu Odbudowy (Recovery and Resilience Facility) ponad 150 mld euro w grantach i pożyczkach. Znaczne środki na ten cel przewidziano także w programach operacyjnych poszczególnych krajów UE na lata 2021-27.

Uczestnicy sesji, moderowanej przez prof. Jerzego Buzka, europosła, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego  w latach 2009–2012, podkreślali w swoich wystąpieniach, jakie znaczenie ma  dynamiczny rozwój informatyki , który umożliwił cyfryzację wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Cyfryzacja zależy od poziomu technicznego wielu komplementarnych dziedzin: automatyki, robotyki i mechatroniki, elektroniki i fotoniki oraz inteligentnych sieci energetycznych i komunikacyjnych. Bez równoczesnego rozwoju tych dziedzin skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej jest niemożliwe. O efektywnym wykorzystaniu tego potencjału dyskutują we Wrocławiu uczestnicy  dwudniowego, Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego (CETEF’22).

CETEF’22 obejmuje pięć konferencji tematycznych z zakresu:  Przyszłościowych rozwiązań automatyki i robotyki przemysłowej,  Przełomowych dokonań technik medycznych (medtech),    Cyberbezpieczeństwa,  Nowych technologii biomedycznych w diagnostyce i terapii,  Innowacyjnych technologii w metalurgii metali niezależnych.

Konferencje tematyczne poprzedzą referaty wprowadzające, wygłoszone przez wybitnych zagranicznych ekspertów. Po trudnym czasie pandemii i w warunkach ciągle trwającej wojny na Ukrainie, CETEF’22 odbywa się w modelu hybrydowym. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here