Dynamiczny rozwój chińskiej gospodarki, pracujemy na rzecz lepszej przyszłości

283

Niedawno zakończono obrady drugiej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji. W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie z pracy rządu, a niektóre dane w nim zawarte wzbudziły powszechne zainteresowanie.

W 2023 roku PKB Chin przekroczyło 126 bilionów juanów (około 17,52 biliona USD), co oznacza wzrost o 5,2%, takie tempo wzrostu plasuje Chiny w czołówce największych gospodarek świata. Ponadto, w 2023 roku zatrudnienie znalazło 12,44 miliona osób w miastach i miasteczkach, a dochód rozporządzalny na mieszkańca wzrósł o 6,1%. Oczekuje się, że w 2024 roku PKB Chin wzrośnie o około 5%, przy jednoczesnym stworzeniu ponad 12 milionów nowych miejsc pracy na obszarach większych i mniejszych miast. Planuje się zsynchronizować wzrost dochodów mieszkańców ze wzrostem gospodarczym, powiększaniu PKB per capita ma towarzyszyć zmniejszenie zużycia energii o około 2.5%.

Wielu Polaków zdaje się być bardzo zainteresowanych chińską gospodarką i tym raportem. Chciałbym skorzystać z okazji, aby podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami na temat perspektyw gospodarczych Chin.

Po pierwsze, chińska gospodarka jest bardzo silna. Chiny są jedynym krajem, w którym rozwijają się  wszystkie sektory przemysłowe objęte klasyfikacją gospodarczą ONZ i gdzie istnieje ponad 200 klastrów przemysłowych. Chiny przodują także na świecie w zakresie łącznej liczby zasobów ludzkich, zasobów ludzkich naukowo-technologicznych oraz liczbie personelu badawczo-rozwojowego. Chiny posiadają liczne zasoby kapitałowe, każdego roku odpowiadają one za około 30% rocznej światowej akumulacji kapitału. Państwo Środka posiada także bogate zasoby danych, co czyni je drugą co do wielkości ,,kopalnią danych” na świecie. Kraj ten to miejsce, gdzie dynamicznie rozwijają się nowe branże, w Chinach jest około 400 tysięcy przedsiębiorstw high-tech, to również gospodarka z drugą co do wielkości liczbą unicorn startups na świecie. Te silne cechy chińskiej gospodarki stanowią solidny fundament wspierający długoterminowy wzrost gospodarczy kraju.

Po drugie, chińska gospodarka ma ogromny potencjał rozwoju. Chiny to ogromny rynek liczący ponad 1,4 miliarda obywateli, z klasą średnią w liczbie ponad 400 milionów osób, szacuje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat liczba ta zwiększy się do 800 milionów. W kraju pojawiają się nowe formy biznesu i nowe rodzaje popytu, a tworzenie innowacyjnej jakości sił produkcyjnych ciągle przyspiesza. W Chinach następuje coraz szybsza transformacja ekologiczna i niskoemisyjna – zielona infrastruktura, energia, transport i ekologiczne życie stworzą rynek inwestycji i konsumpcji o wartości biliona dolarów. Wszystkie te sektory o wielkim potencjale będą dalej się rozwijać, co przyczyni się do wysokiej jakości rozwoju chińskiej gospodarki i zapewni szeroką przestrzeń dla globalnego wzrostu gospodarczego.

Ponadto, przyspieszona uwolnienie dywidend politycznych nadała dynamikę rozwojowi gospodarczemu Chin. Chiny to główny partner handlowy ponad 140 krajów i regionów, a ogólny poziom taryf celnych w tym kraju spadł o 7,3%. W 2023 w Chinach utworzono 53766 nowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, co oznacza wzrost o 39,7% rok do roku. W ciągu ostatnich pięciu lat, stopa zwrotu z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach wyniosła około 9 procent, co stanowi bardzo wysoki procent w skali międzynarodowej. Chiny nadal budują wysokiej jakości środowisko biznesowe, które jest zorientowane na rynek, praworządność i międzynarodowość i stale rozszerzają swoje systemowe otwarcie. Bez względu na to, jak zmieni się sytuacja na świecie, fundamentalna chińska polityka otwarcia nie ulegnie zmianie, a brama do otwarcia  będzie stawała się coraz szersza.

Obecnie, gdy światowa gospodarka zmaga się z trudnym procesem odbudowy po pandemii i wpływem zawirowań geopolitycznych, potrzeba solidarności jest większa niż kiedykolwiek. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że jeśli nastąpi dalsza, poważniejsza fragmentacja w gospodarce światowej, ogólna produkcja gospodarcza może zmniejszyć się nawet o 7 procent. Chiny opowiadają się za inkluzywną globalizacją gospodarczą, dzieleniem się owocami rozwoju gospodarczego, utrzymaniem stabilności i płynności globalnego łańcucha dostaw i łańcucha przemysłowego oraz osiągnięciem wspólnego rozwoju i dobrobytu. Chiny nie mogą oddzielić swojego rozwoju od świata, lecz rozwój Chin również światu może przynieść korzyści.

Chiny i Polska to ważni partnerzy gospodarczy, od wielu lat stanowią dla siebie największych partnerów handlowych odpowiednio w Azji oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Pod sztandarem współpracy przy wspólnej budowie „Pasa i Szlaku” transport, logistyka, inwestycje finansowe i wymiany biznesowe między Chinami a Polską stają się coraz łatwiejsze, co tworzy jeszcze większe możliwości współpracy gospodarczej między obydwoma krajami. Chiny z radością przyglądają się Polsce, w której nasila się ożywienie gospodarcze i chętnie pogłębiają wzajemne, korzystne współpracy z Polską na rzecz promowania rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku w Nowej Erze.

Wierzę, że obie strony wykorzystają tegoroczną 75. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Polską jako szansę na dalsze wzmacnianie zaufania do współpracy, wykorzystywanie potencjału kooperacji i poszerzanie obszarów współpracy. Razem możemy wnieść więcej pozytywnej energii w rozwój gospodarczy i społeczny obu krajów oraz w ożywienie gospodarki światowej.

Ambasador ChRL w Polsce J.E. Pan Sun Linjiang

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here