Dyrektor NCBR złożył rezygnację

1321

Dr inż. Wojciech Kamieniecki 17 lutego złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Piastował tę funkcję od 30 lipca 2019 roku. Od listopada 2018 roku był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i przewodniczył Komisji ds. Finansów. Dzień wcześniej rezygnację ze stanowiska zastępcy dyrektora Centrum złożył Przemysław Kurczewski, powołany na to stanowisko 1 grudnia 2019 r.

W czasie sprawowania przez dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego funkcji dyrektora NCBR, Centrum kontynuowało zadania związane z pełnieniem roli instytucji pośredniczącej dla realizacji programów finansowanych z Funduszy Europejskich – Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój, a także podejmowało istotne dla rozwoju kraju działania, m.in. w obszarze transformacji energetycznej oraz transformacji cyfrowej gospodarki.

NCBR wprowadzało również inicjatywy, które wspierają innowacyjność polskich przedsiębiorców i naukowców na rynku krajowym i międzynarodowym. Są to między innymi: przyjęcie nowej strategii działania Centrum (założenia: skuteczność operacyjna i cyfryzacja NCBR, szeroka oferta wsparcia odpowiadająca na potrzeby interesariuszy i zmiany w otoczeniu, zwiększona aktywność w środowisku międzynarodowym, zbudowanie ośrodka wiedzy i kompetencji); powołanie Think Tanku NCBR; rozwój Grupy NCBR poprzez powołanie spółek IDEAS NCBR oraz Akces NCBR; włączenie w struktury NCBR Krajowego Punktu Kontaktowego do Horyzontu Europa oraz powołanie Horyzontalnych Punktów Kontaktowych; realizacja 9 przedsięwzięć badawczych, wspierających wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu; opracowanie i zastosowanie nowej metody finansowania innowacji w oparciu o przedkomercyjne zamówienia publiczne. Centrum zainicjowało także działalność popularyzującą wiedzę o innowacjach poprzez wydawnictwa w cyklu „Krajobraz Innowacji”. (NCBR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here