Dyrektywa EPBD przyjęta przez europosłów

319

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została przyjęta przez Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów (370 za, 199 przeciw). Teraz ostatnim krokiem jest oficjalne przyjęcie przez Radę, co powinno nastąpić wkrótce. Następnie tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie dwadzieścia dni później.

Głosowaniu nad dyrektywą EPBD towarzyszy od około dwóch tygodnia silna kampania mówiąca o zakazach dotyczących stosowania kotłów gazowych. Niestety sensacyjne tytuły medialne i wykorzystywanie wyrwanych z kontekstu zdań, podobnie jak w 2022 roku, kiedy rozpoczynały się prace nad obecnym kształtem EPBD, ponownie wprowadzają zamęt informacyjny wśród odbiorców tych informacji.

W tych wszystkich komentarzach, pomija się kluczowy w tym wszystkim fakt, że EPBD jest poświęcona głównie zwiększaniu efektywności budynków przez poprawianie ich parametrów fizycznych co prowadzi do redukcji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło co znowu bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, gazu, biomasy i innych nośników energii koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku, co jest głównym celem EPBD, a nie kwestia zakazów dla użytkowania kotłów gazowych

Dla równowagi przypomnijmy kwestie dotyczące ogrzewania i kotłów gazowych, czy rzeczywiście zakazy wyglądają tak jak jest to przedstawiane w mediach?

Postanowienia obejmują zakaz dopłat do urządzeń grzewczych na paliwa kopalne od 2025 r. z pewnymi wyjątkami, oraz niewiążące porozumienie o całkowitym wycofaniu się z wykorzystania paliw kopalnych  do ogrzewania do 2040 r. Dyrektywa sprawi, że panele słoneczne na dachach domów ( kolektory słoneczne, panele PV) – nowo wybudowanych lub remontowanych – będą obowiązkowe, pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie uzasadnione ekonomiczne.

EPBD dla ograniczenia zużycia energii w budynkach

Miliony budynków w Europie zużywają jedną trzecią energii UE i emitują prawie 40% emisji CO2 w UE. Brukselscy prawodawcy debatowali nad nową ustawą mającą na celu zwiększenie słabnących wskaźników renowacji i przygotowanie budynków na Europę neutralną dla klimatu. Nowo zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została ostatecznie przyjęta 12 marca. „Niższe rachunki za energię, mniejsze ubóstwo energetyczne i mniej emisji będą towarzyszyć naszemu planowi poprawy budynków w Europie” – powiedział irlandzki poseł z Partii Zielonych/EFA Ciarán Cuffe, który negocjował ustawę w imieniu parlamentu.

Wprowadzono sporo zmian w mocno forsowanej rygorystycznej pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej z grudnia 2021 r. To, co zaczęło się jako rygorystyczny plan systematycznej renowacji najgorszych budynków, przerodziło się w niejasny zestaw celów, dając krajom UE dużą swobodę w osiągnięciu redukcji zużycia energii w budynkach mieszkalnych o 20–22% do 2035 r. 55% zyski muszą pochodzić z 43% najgorszych budynków osiągających najgorsze wyniki.

Budynki niemieszkalne natomiast podążają bardziej rygorystyczną ścieżką. Do 2030 r. renowacji należy poddać 16% najgorszych budynków, takich jak biura i szkoły, dolnych 16%, a do 2033 r. 26%, które osiągają najgorsze wyniki.

Nowe ustalenia wejdą w życie pod koniec 2026 r. i zobowiążą kraje UE do przedstawienia zbioru działań, za pomocą których dążą do osiągnięcia tych celów w sektorze mieszkaniowym i niemieszkalnym. Zamiast spójnego podejścia ogólnounijnego, nowo przyjęte prawo nakłada na państwa członkowskie odpowiedzialność za skuteczne wdrażanie polityk.

Przed głosowaniem zainteresowane strony obawiały się, że bunt centroprawicowej grupy EPP w ostatniej chwili może spowodować, że ustawa nie zostanie przyjęta na posiedzeniu plenarnym. Rzecznik grupy, irlandzki poseł Seán Kelly, powiedział, że nieformalne porozumienie osiągnięte podczas grudniowych negocjacji trójstronnych oznacza, że jego partia może wyrazić „za” po tradycyjnym spotkaniu koordynacyjnym grupy przed sesjami parlamentarnymi w Strasburgu. Jednak EPP nie była całkowicie zjednoczona, centroprawicowi deputowani z Niemiec głosowali przeciwko ustawie – podobnie jak inni członkowie niemieckiej Renew. Choć pozostał już tylko jeden formalny krok – ukłon ze strony Rady UE – jednak krążą opinie, że dyskusja nad ostatecznym kształtem EPBD jeszcze się nie skończyła, biorąc pod uwagę najnowsze tendencje dotyczące blokad w Brukseli w ostatniej chwili.

Opracowanie SPIUG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here