Edukacja pielęgniarek i efektywność opieki

839

Aż 68 proc. pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej ma wśród swoich pacjentów osoby niedożywione – wynika z badania przeprowadzonego w ramach Akademii Opieki Długoterminowej (AOD).Duża część pielęgniarek nie decyduje się na podjęcie jakiejkolwiek interwencji żywieniowej u swoich podopiecznych. Połowa z nich deklaruje, że przyczyną braku takiej interwencji była niedostateczna wiedza na temat konsekwencji niedożywienia.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia opieka długoterminowa to, jak sama nazwa wskazuje, długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja, a także kontynuacja leczenia farmakologicznego i postępowania dietetycznego w warunkach domowych. I właśnie tego ostatniego aspektu, jakim jest żywienie pacjentów, dotyczyła w głównej mierze zakończona właśnie 3. edycja bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Opieki Długoterminowej – programu, organizowanego pod patronatem Narodowej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP), skierowanego do pielęgniarek opieki długoterminowej i środowiskowych, udzielających świadczeń w domu pacjenta.

Edukacja – korzyść dla pielęgniarki i pacjenta

Podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego przekłada się nie tylko na jakość prowadzonej praktyki pielęgniarskiej, ale także pośrednio na najbliższe otoczenie pacjenta – podnosząc jakość życia chorego i jego rodziny. Potwierdziły to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Akademii Opieki Długoterminowej. Wiedza zdobyta na szkoleniu wpłynęła bardzo pozytywnie na jakość życia pacjentów i ich opiekunów, z którymi współpracują pielęgniarki długoterminowe (średnio 9/10). Jak wskazali ankietowani, wynikało to przede wszystkim z lepszego leczenia ran (90 proc.) oraz lepszego stanu odżywienia pacjentów (76 proc.).

Prawie 70 proc. pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej ma wśród swoich pacjentów osoby niedożywione. U takich pacjentów rany goją się dużo gorzej, częściej rozwijają się zakażenia i powikłania, a także wzrasta ryzyko konieczności powrotu do szpitala. Zdobyta wiedza przez personel pielęgniarski na temat roli prawidłowego odżywienia pacjenta przekłada się na jakość opieki nad nim, a co za tym idzie na stan jego zdrowia – wyjaśnia dr n. med. Marcin Folwarski, prowadzący zajęcia dotyczące żywienia do- i pozajelitowego w warunkach domowych w ramach Akademii Opieki Długoterminowej. Poszukiwanie metod poprawy jakości opieki nad chorym powinno być na stałe wpisane w zawód pielęgniarki, bo wspiera i buduje jej profesjonalizm. Naszym obowiązkiem jest nieustanny rozwój i dokształcanie, choć działania podejmowane w tym celu wymagają czasu i zaangażowania. Akademia

Opieki Długoterminowej jest dla nas zatem doskonałym wsparciem. Dzięki temu projektowi aktualizujemy wiedzę na temat właściwie prowadzonego żywienia czy rehabilitacji, to zaś w wymierny sposób pomaga naszym pacjentom, którzy walczą z chorobą pod opieką doskonale przygotowanego personelu – dodaje Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rola pielęgniarki długoterminowej w procesie terapeutycznym

Rola pielęgniarki długoterminowej w procesie terapeutycznym jest nie do przecenienia. To ona będąc najbliżej pacjenta opieki długoterminowej, widząc się z nim średnio 4 razy w tygodniu, jest w stanie najszybciej wychwycić niepokojące zmiany i odpowiednio na nie zareagować.  

Pacjenci wymagający interwencji żywieniowej, którzy zostają wypisani ze szpitali, otrzymują często szczątkowe informacje dotyczące żywienia, a zdarza się, że nie otrzymują ich wcale. Zadaniem pielęgniarki długoterminowej jest edukowanie pacjenta i/lub jego bliskich w obszarach związanych z opieką w domu. To właśnie ten obszar – edukacja i wsparcie – został wskazany przez 76 proc. pielęgniarek jako najważniejsza potrzeba pacjenta – komentuje Alina Kaczor, pielęgniarka koordynująca w poradni żywieniowej Nutrimed, prowadząca warsztaty praktyczne dla uczestników Akademii Opieki Długoterminowej i dodaje – Na podstawie moich obserwacji mogę stwierdzić, że opieka medyczna powinna być prowadzona w domu w każdym obszarze, w którym jest to możliwe, czyli nie ma konieczności kontynuowania hospitalizacji. Im bardziej wyedukowane środowisko pielęgniarek tym większa na to szansa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here