Ekolaury PIE 2022  – wnioski do 16 września

674

Duże zainteresowanie tegoroczną edycją Konkursu „Ekolaury PIE 2022”, skłoniło Radę Polskiej Izby Ekologii do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu składania wniosków do 16 września br. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w  promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport – NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju – NOWA.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem „Ekolaury 2022” lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do dnia 16 września 2022 r.

Więcej informacji o Konkursie: https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury-w/

W razie pytań dotyczących zgłoszeń konkursowych prosimy o kontakt mailowy (pie@pie.pl) lub telefoniczny: 501 052 979.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here