Ekspertyza, empatia i ewolucja to kluczowe przesłania III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment

1171

O systemowych rozwiązaniach dotyczących poprawy opieki zdrowotnej, debatują w Warszawie, uczestnicy III Międzynarodowego Kongresu Patient  Empowerment, organizowanego przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Głos organizacji reprezentujących pacjentów i okazane im zrozumienie stanowi kluczowy czynnik w trudnym procesie podwyższania jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. W obradach udział biorą przedstawiciele administracji publicznej, środowisk medycznych i naukowych.  Kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Dialog środowisk medycznych z pacjentami pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb w doskonaleniu systemu lecznictwa w Polsce. – To dla nich tworzy się i modyfikuje wszystkie rozwiązania w szpitalach czy przychodniach, dlatego trzeba stale rozmawiać z pacjentami, a wnioski  wynikające z tych rozmów  traktować jako najważniejsze wskazówki przy planowanych działaniach systemowych, podkreślali w swoim wystąpieniach przedstawiciele  Fundacji Instytutu Komunikacji Zdrowotnej.

Kongres ma na celu wypracowanie definicji „patient empowerment”, która będzie spójna z potrzebami wszystkich środowisk zaangażowanych w wielowątkowy obszar ochrony zdrowia w Polsce. Reprezentanci  pacjentów biorą udział w kilkunastu sesjach Kongresu, ujętych w bloki tematyczne, poświęcone pacjentom jako liderom strategii zdrowia, zdrowiu terytorialnemu oraz holistycznemu podejścia w relacji lekarz – pacjent.

W bloku – pacjent jako lider strategii zdrowia uczestnicy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.:, jak podnosić skuteczność działań organizacji pacjenckich, jakie są społeczne i ekonomiczne konsekwencje złego zarządzania chorobami przewlekłymi, a także jakie są prawa i obowiązki pacjentów w relacji do możliwości w pożądanym standardzie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W pierwszym dniu Kongresu wiele uwagi poświęcono też potrzebom pacjentów chorych na nowotwory oraz roli badań klinicznych w terapiach onkologicznych. Podkreślano znaczenie Agencji Badań medycznych w rozwiązywaniu tych problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa.

W bloku tematycznym poświęconym zdrowie terytorialnemu, paneliści dyskutowali m.in. o roli samorządu w polskim systemie ochrony zdrowia i edukacji pacjenta. W imprezie biorą też udział goście z zagranicy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi np. relacji pacjent – system ochrony zdrowia w innych krajach.

W drugim dniu Kongresu, 25 kwietnia, przewidziane są warsztaty i rozmowy przy okrągłych stołach. Tu uczestnicy skoncentrują się głównie na zagadnieniach relacji lekarz – pacjent: „od choroby do człowieka” i tworzenia procesów HTA (Oceny Technologii Medycznych) w konfrontacji z doświadczeniami organizacji pacjenckich. Dla zainteresowanych przygotowamo także tzw. „korytarz ekspercki”, w którym uczestnicy konferencji mogą porozmawiać ze specjalistami wielu dziedzin zdrowotnych, m.in. z dietetykiem, trenerem zdrowia, psychoonkologiem czy wykonać badanie spirometryczne.

Organizatorzy chcą, aby Kongres stał się swoistym impulsem do nawiązania rozmów, a także współpracy organizacji pacjenckich, specjalistów od medycyny klinicznej, naukowców i reprezentantów instytucji i urzędów odpowiedzialnych za jakość ochrony zdrowia w Polsce.

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here