ENERGETAB katalizatorem innowacji

1743

Od ponad 30 lat ZIAD Bielsko-Biała SA organizuje targi ENERGETAB, na których wystawcy z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej prezentują najnowsze urządzenia,  aparaturę i technologie przeznaczone dla energetyki zawodowej oraz przemysłowej. Od wielu już lat targi te zajmują pozycję lidera wśród targów branży energetycznej nie tylko w Polsce ale i w Europie Środkowej – mówi Dariusz Mrzygłód prezes zarządu, dyrektor naczelny ZIAD Bielsko – Biała SA. 

Panie prezesie, jak to się wszystko zaczęło?

Spółka ZIAD Bielsko-Biała SA nie jest typowym ośrodkiem targowym – po części  kontynuuje rozpoczętą prawie 50 lat temu działalność innowacyjną ówczesnego Ośrodka Wdrażania Postępu Technicznego w Energetyce, którego celem było podnoszenie kompetencji zawodowych elektryków pracujących w obszarze energetyki.

Początek dzisiejszym targom ENERGETAB dała organizowana w trudnych latach 80-tych Krajowa Giełda Wynalazczości, której zadaniem była prezentacja i rozpowszechnianie w całej energetyce innowacyjnych projektów racjonalizatorskich.

W latach 90-tych, po przemianach ustrojowych i gospodarczych w Polsce, na Giełdzie zaczęli pojawiać się producenci urządzeń dla energetyki – zarówno z firm państwowych jak i drobni polscy wytwórcy konstruujący swoje pierwsze produkty w skromnych warsztatach. Najlepszym z tych „zapaleńców” udało się wejść na wymagający rynek urządzeń dla energetyki i dzisiaj stanowią oni poważną konkurencję dla multinarodowych koncernów. Konsekwencją ewolucji Giełdy w kierunku wydarzenia komercyjnego była zmiana nazwy w 1998 r. na targi ENERGETAB będąca akronimem zwrotu ”Energetyczne Targi Bielskie. W tym czasie targi pozyskały do współpracy niektóre większe polskie firmy energetyczne oraz stowarzyszenia i izby branżowe, które mocno wsparły organizowanie ENERGETAB od strony programowo – merytorycznej. Od połowy lat 90-tych honorowy patronat nad targami obejmowali ministrowie odpowiedzialni za działalność energetyki – ostatnio był to minister klimatu.

Jaką, pańskim zdaniem, rolę odgrywają targi ENERGETAB?

Nikogo dzisiaj nie trzeba już chyba przekonywać, że targi są bardzo ważnym i efektywnym narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, stanowiąc platformę bezpośrednich kontaktów przedstawicieli instytutów, biur konstrukcyjnych, przemysłu oraz użytkowników końcowych. Odgrywają tym samym bardzo ważną rolę w dwustronnym przepływie informacji i nawiązaniu współpracy, co istotnie wpływa na konkurencyjność na rynku i w efekcie na rozwój gospodarczy kraju.

Przyczyniają się one chyba także do promocji oferowanych na targach produktów…

W promowaniu wyrobów prezentowanych na targach ważną rolę odgrywają cieszące się wysokim prestiżem wyróżnienia. Wśród nich, oprócz medali targów ENERGETAB,  możemy przykładowo wymienić: Puchar Ministra Klimatu (w poprzednich latach – Ministra Energii), Medal Prezesa SEP, Złoty Medal PSE SA, Puchar Prezesa PTPiREE i Statuetkę Prezydenta Bielska – Białej. Warto też nadmienić, że targi ENERGETAB uznawane są przez prezesa Urzędu Patentowego za „wystawę publiczną”, dającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego lub przemysłowego.

Jakim potencjałem dysponują i jaką spełniają rolę targi ENERGETAB oraz co jest na nich prezentowane?

Targi ENERGETAB odbywają się co roku we wrześniu na prawie 20 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni, gromadząc przeszło 700 wystawców w wielofunkcyjnej hali jak i w pawilonach namiotowych oraz na terenach otwartych, na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów a zwiedzający mogą zapoznać się z prezentowanymi nowymi technologiami, na przykład w zakresie prac pod napięciem na liniach napowietrznych niskiego i średniego napięcia prezentowanych na terenie poligonu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego ZIAD. Przez trzy dni targowe w Bielsku-Białej spotykają się czołowi przedstawiciele sektora elektroenergetycznego i poznają najnowsze rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne a także dyskutują o rozwoju tej strategicznej branży. Wśród eksponatów znajdziemy pełne spektrum urządzeń, aparatury i osprzętu dla energetyki – zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia, układów automatyki i pomiarów, specjalistycznych pojazdów dla energetyki, energooszczędnych źródeł światła i wiele innych innowacyjnych rozwiązań. Wśród prezentowanych przez wystawców urządzeń w ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost liczby produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Jak wyglądała tegoroczna ekspozycja targowa organizowana przecież w bardzo trudnych i specyficznych warunkach powszechnego zagrożenia pandemią?

Byłem naprawdę pod wrażeniem bardzo wielu interesujących ekspozycji, Niezmiernieciekawie prezentowała się Strefa Elektromobilności, w której do kilku różnych stacji ładowania można było podłączyć samochody elektryczne wielu marek spotykanych coraz częściej na polskich drogach. Spore zainteresowanie wzbudził też pokaz stawiania słupa tymczasowej linii 110 kV w unikatowej technologii opracowanej przez firmę ARINET, tegorocznego laureata złotego medalu Targów. Technologia ta umożliwia szybkie postawienie kilku odcinków linii przesyłowej WN w sytuacji awaryjnej lub remontowej, zapewniając utrzymanie ciągłości zasilania w energię elektryczną. Podobnie zainteresowaniem cieszyły się pokazy wykonywania połączeń egzotermicznych w instalacjach odgromowych. Komplety słuchaczy notowały wykłady i warsztaty pokazowe mierników i testerów firmy SONEL, laureata Pucharu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, prezentowane w laboratorium ZIAD, w którym rocznie podnosi swoje kwalifikacje kilka tysięcy specjalistów energetyki. Natomiast najwyższe wyróżnienie targowe – Puchar Ministra Klimatu zdobył Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, oferujący „System Automatyki DCS MASTER”, z powodzeniem stosowany w elektrociepłowniach i elektrowniach, zapewniający efektywne energetycznie a zatem i oszczędne dla środowiska dostosowywanie się do zmiennych warunków obciążenia bloków energetycznych.

Jak by pan scharakteryzował przekrój waszych wystawców?

Na targach ENERGETAB spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne rynki, instytuty branżowe, jak też większość znaczących krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń i aparatów, służących niezawodnemu i efektywnemu wytwarzaniu oraz przesyłaniu  energii elektrycznej. Od kilku lat Partnerem Strategicznym targów ENERGETAB jest Tauron Dystrybucja SA.

Oprócz organizowania Międzynarodowych Targów Energetycznych ENERGETAB kierowany przez pana ZIAD Bielsko – Biała SA  rozwija także inne kierunki działalności…

ZIAD Bielsko-Biała SA pełni również misję szkoleniową poprzez podnoszenie kompetencji zawodowych elektryków zatrudnionych zarówno w energetyce zawodowej jak i przemysłowej. Korzystamy w tym zakresie z posiadanych laboratoriów jak i poligonów, służących wdrażaniu nowych technologii, na przykład w zakresie prac pod napięciem zarówno na niskim jak i średnim napięciu. Ze szkoleniowego poligonu dla energetykikorzystają też krajowi producenci elementów sieci elektroenergetycznych, na przykład osprzętu sieciowego, by przeprowadzać praktyczne testy swoich nowych rozwiązań i promować je, korzystając z obecności na kursach praktyków z całej Polski jak i z innych krajów.  Ośrodek Doskonalenia  Zawodowego spółki jest też akredytowanym przez UDT ośrodkiem szkolenia teoretycznego i praktycznego przyszłych instalatorów tak popularnej teraz fotowoltaiki.

Jak widać, potrafiliście sobie jakoś poradzić z warunkami pandemii koronawirusa, w których przyszło nam żyć i działać w tym roku?

Tegoroczna pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno praktycznie na życiu każdego z nas i prawie każdej z branż, w tym elektroenergetyki. Zdecydowanie ograniczyła też możliwości normalnego działania spółki zmniejszając liczbę organizowanych szkoleń i konferencji oraz liczbę osób doskonalących swoje kwalifikacje. Atutem spółki jest natomiast duża dywersyfikacja działalności co pozwala utrzymać stabilną kondycję firmy, choć dalsze ograniczenia wynikające z epidemii budzą w nas niepokój. Cała branża eventowa popadła w trudności finansowe licząc na wsparcie ze strony rządu by dalej móc stanowić motor napędowy dla gospodarki, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej odbudowa jest tak niezbędna.

Dlatego też należy uznać za sukces przeprowadzenie w połowie września tegorocznych targów ENERGETAB®, przy zachowaniu środków ostrożności zgodnych z wytycznymi generalnego inspektora sanitarnego. Były one oczywiście mniejsze niż zazwyczaj, jednak z relacji wystawców jak i zwiedzających wynika, że utrzymany został ich wysoki poziom merytoryczny. 

Można chyba uznać, że cała działalność ZIAD Bielsko – Biała SA, a zwłaszcza targi ENERGETAB, przyczyniają się także do promocji Bielska – Białej i całego waszego regionu?

Dzięki organizowaniu międzynarodowych targów ENERGETAB, ZIAD Bielsko-Biała SA znakomicie przyczynia się do promocji lokalnego biznesu, jak też do popularyzacji Bielska-Białej i całego regionu zarówno w Polsce jak i na świecie. Właśnie ten globalny zasięg targów ENERGETAB, prestiż Ośrodka Szkoleniowego, urok tego miejsca i jego rozpoznawalność, a chciałbym dodać, że posiadamy też bardzo dobry hotel „Dębowiec” oraz jesteśmy właścicielami Kolei Linowej na Szyndzielnię, dają wiele możliwości i są coraz częściej doceniane także  poza dniami targowymi przez podmioty, które wybierają to miejsce do organizowania branżowych konferencji, spotkań lub eventów.  Jesteśmy dumni z tego, że właśnie w taki sposób możemy przyczyniać się do rozwoju gospodarki będąc istotnym  katalizatorem innowacji  nie tylko branży elektroenergetycznej w naszym kraju.

Jakie są wasze zamiary targowe dotyczące przyszłego roku?

Zważywszy na skutki, jakie przyniosła dla przemysłu tegoroczna pandemia COVID-19 żywimy nadzieję, że kolejna edycja targów ENERGETAB odbędzie się w „normalnych” warunkach i dlatego już dziś zapraszamy na 34 edycję targów ENERGETAB w dniach 14-16 września 2021 r. do Bielska-Białej.

Bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę udanej realizacji waszych zamiarów!

Rozmawiał Jan Grzybowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here