Eurobarometr: 87 proc. Polaków docenia korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej

1760
Z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018 wynika,  że 87 proc.  polskich respondentów uznaje przynależność do Unii Europejskiej  za bardzo korzystną dla Polski. W 28 państwach członkowskich o korzyściach z przynależności do UE przekonanych jest 68 proc. ankietowanych. Jest to najwyższy wynik od 1983 roku. Najnowszy Eurobarometr, badający stosunek obywateli państw członkowskich do Wspólnoty, wskazuje na rosnące poparcie społeczne dla Unii Europejskiej.

Według badanych z Polski, członkostwo w UE korzystnie wpływa przede wszystkim na polski wzrost gospodarczy (46 proc., wzrost o 9 punktów proc. w porównaniu z badaniem z września 2017) oraz jakość życia w Polsce (36 proc.). Unia otwiera ponadto przed polskimi obywatelami nowe możliwości zawodowe (42 proc.). Nie bez znaczenia dla Polaków jest także unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do UE na bilateralne stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi.

Gdyby w Polsce odbyło się referendum nt. pozostania lub wyjścia z Unii Europejskiej, aż 71 proc. ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem w UE, a tylko 11 proc. za opuszczeniem Unii. Średnia unijna to 66 proc. za pozostaniem w UE i 17 proc. przeciwko. Co ciekawe, 51 proc. badanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że w referendum zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. Na opuszczenie UE oddałoby swój głos 34 proc. ankietowanych Brytyjczyków.

Przeważająca część polskich respondentów jest zadowolona z działania demokracji na poziomie unijnym (62 proc.) i uważa, że ich głos liczy się w UE (54 proc.).

Wizerunek Parlamentu Europejskiego

Przeszło 42 proc. polskich badanych ma pozytywny obraz Parlamentu Europejskiego, 42 proc. neutralny, a tylko 13 proc. deklaruje posiadanie negatywnego zdania na temat PE. Dla porównania, w 28 krajach UE pozytywnie o Parlamencie myśli 32 proc. badanych, 21 proc. negatywnie, a większość (43 proc.) neutralnie.

Ponad 38 proc. respondentów z Polski chciałoby, aby rola Parlamentu Europejskiego wzrosła, a 28 proc., aby była mniejsza (unijna średnia to odpowiednio 48 proc. i 27 proc.). Wartości, na rzecz których powinien działać Parlament Europejski, to według polskich ankietowanych przede wszystkim prawa człowieka na świecie, wolność słowa i solidarność pomiędzy państwami członkowskimi.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019

Około 52 proc. Polaków i 51 proc. obywateli UE deklaruje zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Polacy są coraz lepiej poinformowani o dacie wyborów. 41 proc. ankietowanych prawidłowo odpowiedziało na pytanie, kiedy odbędą się najbliższe wybory do PE – jest to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem 2018.

Tematy kampanii wyborczej budzące największe zainteresowanie w Polsce to gospodarka i wzrost gospodarczy (wzrost aż o 13 punktów proc. w porównaniu z kwietniem 2018), walka z terroryzmem, migracja (wzrost o 7 punktów proc.), bezpieczeństwo i obronność, zmniejszanie bezrobocia wśród młodych.

Komentarze

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani skomentował rezultaty badania: „W czasie, gdy finalizowane są szczegóły wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, te wyniki pozwalają nam zobaczyć szerszy obraz: obywatele coraz bardziej doceniają korzyści płynące z członkostwa w UE. Niemniej jednak, dużo pracy jeszcze przed nami. Współpraca i solidarność na szczeblu unijnym są niezbędne, by znaleźć rozwiązania dla problemów zwykłych Europejczyków.”

Guy Verhofstadt, przewodniczący Grupy Sterującej Parlamentu Europejskiego ds. Brexitu, dodał: „Fakt, że 51 proc. ankietowanych obywateli brytyjskich chce pozostać w UE, jest wyraźnym przypomnieniem o głębokich podziałach wynikających z decyzji o Brexicie. Musimy zbudować trwałą, bliską i długoterminową relację z Wielką Brytanią w formie szerokiej i pogłębionej umowy stowarzyszeniowej. Chociaż przygotowujemy się na wszelkie ewentualności, to wydaje się, że ani w Wielkiej Brytanii, ani w UE nie ma zbyt dużego apetytu na tak zwany hard Brexit lub kosztowny scenariusz braku umowy. Mam nadzieję, że wynik negocjacji ostatecznie to odzwierciedli.”

O badaniu

W dniach 10-21 września firma Kantar Public przeprowadziła w Polsce 1,034 wywiadów bezpośrednich. W całej Unii Europejskiej w dniach 8-26 września przebadano 27,474 respondentów.

Więcej informacji:

Eurobarometr wrzesień 2018 – wykresy PL

Eurobarometr wrzesień 2018 – link do badania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here