Europejskie Forum Wodoru

1107

European Hydrogen Forum zostało zorganizowane wspólnie przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ogniw Paliwowych i Wodoru (FCH JU) we współpracy z Hydrogen Europe i Hydrogen Europe Research pod koniec listopada. Zgromadziło przedstawicieli Komisji Europejskiej, parlamentarzystów, dyrektorów generalnych przedsiębiorstw działających na rzecz  wodoru i różne zainteresowane strony na spotkaniu na wysokim szczeblu.

Kadri Simson, komisarz UE ds. Energii, otworzyła forum. Podkreśliła znaczenie zwiększenia skali wodoru w celu dekarbonizacji „trudnych sektorów” i potwierdziła, że UE będzie planować i wspierać inwestycje w przyszłe sieci wodorowe

Ditte Juul-Jorgensen, dyrektor generalny ds. Energii, podkreślił rolę Planu Odbudowy (Recovery Plan) UE „Nowa generacja UE” oraz krajowych planów odbudowy w celu finansowania niezbędnych inwestycji w wodór. Priorytetem Komisji jest stworzenie odpowiednich ram regulacyjnych w celu zwiększenia popytu i produkcji wodoru, głównie poprzez przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii RED II, a także przegląd przepisów UE dotyczących działania w przyszłości rynku gazu oraz usprawnienie planowania infrastruktury dzięki przeglądowi rozporządzenia TEN-E. Thierry Breton (komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu i wzrostu, również odpowiedzialny za sojusz na rzecz czystego wodoru) podkreślił wiodącą rolę Europy w dziedzinie wodoru, która jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu elektrolizera o mocy 2x40GW dotyczącego produkcji odnawialnego wodoru do 2030 r. (Tj. 40 GW zainstalowane w UE i 40 GW importowane z sąsiedztwa UE). Ten cel przemysłu wodorowego jest jednym z kamieni milowych określonych przez Komisję w jej strategii dotyczącej wodoru.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jens Geier, sprawozdawca ds. Strategii dotyczącej wodoru (Socjaliści i Demokraci, Niemcy), przedstawił sprawozdanie z inicjatywy własnej Parlamentu, które jest obecnie omawiane, równolegle ze sprawozdaniem z integracji systemu energetycznego. Branża instalacyjno-grzewcza aktywnie promuje wizję branży ciepłowniczej w sprawozdaniach Parlamentu Europejskiego, które nie są wiążące, ale mogą mieć wpływ na prace legislacyjne Komisji.

Firma doradcza Bloomberg New Energy Finance przedstawiła najnowsze prognozy kosztów zielonego wodoru Według ich analizy, odnawialny wodór mógłby być produkowany za 0,8–1,6 USD/kg w większości części świata przed 2050 r. Jest to konkurencyjne w stosunku do obecnych cen gazu ziemnego na podstawie analizy w odniesieniu do równoważnika energii. Uwzględniając koszty przechowywania i infrastruktury rurociągowej, koszt dostarczonego odnawialnego wodoru w Europie Zachodniej może spaść do około 2 USD / kg w 2030 r. I 1 USD / kg w 2050 r.

Stowarzyszenie branżowe Hydrogen Europe podkreśliło, że dyskusja na temat wodoru przesunęła się z kwestii produkcji na popyt: gdzie zastosować ten zielony wodór? Stąd ich plan dotyczący wodoru 2030, który pokazuje, gdzie można wykorzystać wodór, przy ilościowych oszczędnościach w emisji CO2 w każdym sektorze. Chociaż największe ograniczenia emisji CO2 przewiduje się w produkcji stali i transporcie, ogrzewanie jest jednym ze zidentyfikowanych sektorów końcowego przeznaczenia.

European Hydrogen Forum dało także możliwość niektórym prezesom z różnych firm działających na rzecz wykorzystania wodoru wyrażenia swojej wizji i oczekiwań co do Clean Hydrogen Alliance podczas dyskusji panelowej z Thierrym Bretonem, komisarzem odpowiedzialnym za sojusz. Do chwili obecnej do sojuszu przystąpiło około 900 organizacji, które mają opracować skoordynowane plany inwestycyjne w całym łańcuchu wartości w celu wprowadzenia gospodarki wodorowej w UE.

Wreszcie, Komisja przedstawiła rolę okrągłych stołów sojuszu na rzecz czystego wodoru. Sześciu szefów – dyrektorów generalnych okrągłych stołów, z których każdy reprezentuje jeden segment łańcucha wartości wodoru, będzie miało za zadanie zbudowanie konkretnego szeregu projektów w celu wdrożenia strategii dotyczącej wodoru. Odbyła się dyskusja panelowa ze stowarzyszeniami branżowymi, które będą wspierać prace Okrągłych Stołów: • Produkcja: Solar Power Europe  • Przesył i dystrybucja: ENTSO-G • Mobilność: ACEA  • Przemysł: CEFIC • Sektor energetyczny: WindEurope  • Zastosowania domowe: EHI jako przedstawiciel branży instalacyjno-grzewczej.

Sekretarz generalna EHI Federica Sabbati podkreśliła rolę wodoru jako jednego z rozwiązań dekarbonizacji budynków UE do 2050 r., obok elektryfikacji oraz innych odnawialnych i zdekarbonizowanych nośników energii. Stąd znaczenie Okrągłego Stołu do zastosowań mieszkaniowych, aby zgromadzić producentów, ale także dystrybutorów gazu, aby zapewnić zsynchronizowane wdrażanie rozwiązań wodorowych w budynkach.

Tło

„Clean Hydrogen Alliance” to inicjatywa branżowa koordynowana przez DG GROW Komisji Europejskiej. Celem jest opracowanie programu inwestycyjnego w celu stymulowania rozpoczęcia produkcji i stosowania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz stworzenia konkurencyjnej gospodarki wodorowej w Europie. Sojusz skupia około 900 interesariuszy branżowych z całego łańcucha wartości wodoru – sektorów produkcji / przesyłu / popytu – ale także władze publiczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i instytucje finansowe. EHI będzie wspierać prowadzenie okrągłego stołu sojuszu na temat wodoru do zastosowań mieszkaniowych.

Opracowanie SPIUG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here