EuroPOWER i OZE POWER: transformacja energetyczna i dążenie do neutralności klimatycznej

1126

Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga ambitnych, spójnych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Jest to zarówno elektroenergetyka, ciepłownictwo, przemysł, transport, budownictwo jak i wiele innych sektorów, które w sposób pośredni albo bezpośredni tą transformacją są dotknięte. Wymaga to nie tylko dokumentów strategicznych, które w większości już są, ale też konsekwentnych działań i projektów realizowanych  biznesowo, projektowo, ze swoja strukturą i dobrze przypisaną odpowiedzialnością. O wyzwaniach dotyczących transformacji energetycznej, która czeka Polskę w najbliższych latach, debatowali uczestnicy  34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER.

Podczas dwudniowego wydarzenia niemal pół tysiąca uczestników wysłuchało online merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem kluczowych przedstawicieli branży, poruszających najpilniejsze zagadnienia dotyczące sektora energetycznego w Polsce. Podczas debaty inauguracyjnej eksperci dyskutowali na temat strategii transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej oraz wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii. Jednym z tych kluczowych dokumentów, w tym zakresie jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – dokument kompleksowy podlegający długiemu okresowi pracy i ewaluacji.

– Jedno z ważniejszych wyzwań jakie dzisiaj przez nami stoją to oczywiście transformacja, ale sprawiedliwa transformacja, do której Polska przekonuje od dłuższego czasu. To pojęcie wybrzmiało w roku bardzo mocno na COP26 w Glasgow.  Kilka lat temu w debacie publicznej to pojęcie było bardzo marginalne, dzisiaj jest jednym z podstawowych elementów, które się pojawia zaraz po słowie transformacja. O ile oczywiście transformacja daje nam niezwykłe szanse i możliwości rozwoju osiągnięcia neutralności klimatycznej, transformacji technologicznej, nie możemy w tym procesie transformacji zapominać o tych, którzy mogą stać się ofiarami tej transformacji, więc należy ją przeprowadzać w taki sposób, żeby takich grup i takich osób nie było” – mówiła minister Anna Moskwa podczas otwarcia EuroPOWER.

W ramach 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. OZE POWER wręczone zostały dwa wyróżnienia. Jedno dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej – nagrodę odebrał Henryk Mucha, prezes zarządu. Drugie  wyróżnienie dla ministra Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, za podjęcie działań w obszarze ciepłownictwa systemowego, którego sprawom po raz pierwszy nadano należny priorytet, poprzez ustanowienie w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska dedykowanego Departamentu Ciepłownictwa.

Podczas kolejnych paneli przeanalizowano OZE w kontekście rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki. Omówione zostały kwestie dotyczące m.in. potencjału społecznego i gospodarczego OZE, zwiększonych celów redukcji gazów cieplarnianych, wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, Offshore Sector Deal oraz rozwoju dużych farm fotowoltaicznych. Nie zabrakło także zagadnień związanych z polskim miksem energetycznym oraz modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych.

Drugi dzień konferencji wyłonił tematy dotyczące potencjału energetycznego i gospodarczego polskiego wiatru. Poruszono wątki takie jak m.in.: nowe regulacje dla morskich farm wiatrowych, wyzwania w tworzeniu łańcucha dostaw dla nowych inwestycji, współpraca państw w rejonie morza bałtyckiego i północnego. Przeanalizowano również perspektywy transformacji cyfrowej polskiej elektroenergetyki – uwarunkowania transformacji cyfrowej w energetyce, wykorzystanie nowoczesnych technologii, wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych. W kolejnych panelach eksperci skupili się na kierunkach rozwoju technologii wodorowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach energetycznych, zagadnieniach związanych z energetyką obywatelską, lokalną i rozproszoną oraz systemach i regionalizacji wsparcia transformacji energetycznej.

Więcej na www.mmcpolska.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here