Forum Agendy 2030

1044

Resort rozwoju, pracy i technologii, który jest w Polsce krajowym koordynatorem wdrażania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, zaprosił do udziału w tegorocznym Forum ministrów odpowiedzialnych za kwestie gospodarcze z krajów V4 (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz gościnnie – Rumunii i Bułgarii. Zaproszeni zostali także przedstawiciele środowiska interesariuszy z krajów V4+ zainteresowani tematyką zrównoważonego rozwoju. Tematem przewodnim wideokonferencji była „Dekada Działania – Trwałe ożywienie gospodarcze – Najważniejsze wyzwania na drodze do realizacji Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju”

– Chcemy, aby dzisiejsze spotkanie było czytelnym sygnałem wzmocnienia naszych ambicji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Sygnałem autentycznego zaangażowania różnych środowisk: od rządów, przez społeczności lokalne i regionalne, po biznes i organizacje życia społecznego – mówił wicepremier Jarosław Gowin w przemówieniu otwierającym wydarzenie.

Spotkanie stanowiło przestrzeń wymiany myśli i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie realizacji Agendy 2030 i SDGs w naszym regionie oraz zachętę dla podmiotów prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego do upowszechniania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz  podejmowania zrównoważonych inicjatyw w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Wpisywało się także w priorytety polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

– Priorytety polskiej prezydencji w V4 są blisko związane ze zrównoważonym rozwojem i jego wspieraniem. Obejmują bowiem kwestie cyfryzacji, innowacje, nowe technologie, a szerzej: politykę przemysłową, infrastrukturę, ale również ostatnio coraz mocniej doceniane przez wszystkich zdrowie i szeroko pojętą politykę społeczną – zaznaczył wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, podkreślając także istotną rolę zmian na rynku pracy i kwestii dotyczących klimatu.

Wicepremier  Jarosław Gowin wskazał, że pomimo kryzysu wywołanego pandemią w ciągu ostatniego roku pojawiły się również pozytywne sygnały. – Nasze społeczeństwa wykazały się odpornością i solidarnością. Rządy były w stanie podjąć zdecydowane działania, a przedsiębiorstwa postawiły na cyfrową transformację. Obserwowaliśmy wyjątkową współpracę międzynarodową w celu opracowania ratujących życie szczepionek – mówił.

W swoim wystąpieniu szef MRPiT podkreślał, że kompleksowa i skuteczna reakcja na pandemię nadal pozostaje naszym priorytetem, a pełne wdrożenie Agendy 2030 ma kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy po kryzysie. W Polsce temu celowi będzie służyć  Polski Ład – wielka reforma społeczno-gospodarcza, obejmująca wiele obszarów .

– W Polskim Ładzie znajduje się szereg inicjatyw wypracowanych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, takich jak nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych – zaznaczył  wicepremier Jarosław Gowin.

Podczas dyskusji panelowej poruszono tematy wpływu pandemii na wzrost gospodarczy i jego strukturę, reorientację polityk publicznych i stopień realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wicepremier Jarosław Gowin zauważył, że kryzys zwrócił uwagę na potrzebę skoordynowanych działań w zakresie bezpieczeństwa społecznego i ochrony zdrowia ludzi, ale także wsparcia finansowego dla grup szczególnie wrażliwych, a równocześnie pokazał skalę potrzeb w sferze gospodarczej.

– Kroki podjęte przez polski rząd były szybkie i zdecydowane, zarówno w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak i ograniczania skutków pandemii w sferze ekonomicznej oraz społecznej – przypomniał Jarosław Gowin. – Przyjęto kompleksowy pakiet rozwiązań , którego celem było utrzymanie miejsc pracy i płynności sektora prywatnego. W konsekwencji z Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło już ponad 216 mld zł. Wsparciem objęliśmy już 7,5 mln miejsc pracy – dodał i zwrócił uwagę, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła w Polsce 3,1 proc., co jest najlepszym wynikiem wśród krajów Unii Europejskiej. – Według najnowszych prognoz PKB Polski w 2021 r. ma rosnąć w tempie nawet powyżej 4,5 proc. – zakończył wicepremier Gowin.

W trakcie Forum ministrowie ds. gospodarczych, przedstawiciele organizacji, pracodawców oraz regionów z krajów V4+ dyskutowali m.in. nad wpływem pandemii Covid-19 na postępy regionu we wdrażaniu Agendy 2030, a także próbowali zidentyfikować najważniejsze wyzwania w kontekście odbudowy po koronakryzysie i realizacji SDGs, m.in. w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji oraz zrównoważonego finansowania. Rozmawiano również o roli zainteresowanych stron – partnerów, organizacji i biznesu – w procesie odbudowy oraz kształtowania procesów rozwojowych zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here