Forum Transformacji Energetycznej, Warszawa, 19 czerwca, Sala pod Kopułą MPiT

92

Sektor energetyczny ma decydujący wpływ  na rozwój polskiego przemysłu i oddziałuje na tempo wzrostu gospodarczego. Celem Konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, jest zbilansowanie kosztów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w tej dziedzinie. Forum jest pierwszą odsłoną cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r.

Inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Pierwsza debata pozwoli na wymianę poglądów i stanowisk pomiędzy administracją centralną, a uczestnikami rynku energii, w kontekście realizowanych procesów legislacyjnych. Forum zapewni platformę komunikacji umożliwiającą zdefiniowanie optymalnego tempa transformacji energetycznej. Uczestnicy debaty zastanowią się nad aktualnym i przyszłym znaczeniem pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” oraz przedyskutują potencjalne narzędzia i sposoby finansowania przyszłych procesów inwestycyjnych.

Druga debata poświęcona będzie dyskusji wokół problematyki dostępności technologicznej, jako czynnika determinującego ramy czasowe i finansowe transformacji. Jej uczestnicy zastanowią się nad możliwością osiągnięcia kompromisu w obszarze modernizacji infrastruktury energetycznej, przy jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Miejsce: Sala pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa)

Szczegółowe informacje wraz z programem wydarzenia znajdują się pod adresem: http://transformacjaenergetyczna.pl/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here