Fundusze europejskie dla naukowców na infrastrukturę badawczo-rozwojową

1131

Od 31 października jednostki i konsorcja naukowe będą mogły składać wnioski o dotacje na rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R. Pula dostępnych w konkursie środków wynosi ponad 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych będzie można składać do 10 stycznia 2020 r.

Celem konkursu jest wsparcie podmiotów naukowych, których badania odpowiadają potrzebom gospodarki i mają zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego. Te obszary inteligentnej specjalizacji to: bezpieczna żywność, wysoka jakość życia, nowoczesne usługi dla biznesu oraz inteligentne systemy zarządzania. Dostępne w konkursie przeszło 43,8 mln zł zostaną zainwestowane wyłącznie w projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Do wniosku o wsparcie trzeba dołączyć m.in. agendę badawczą, czyli opis badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura badawcza, a także jakie zastosowanie w gospodarce znajdą wyniki prac B+R. Dotacji nie uzyskają jednak wnioski zakładające prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu. Fundusze nie będą też przyznane na infrastrukturę dydaktyczną. Dofinansowanie przewidziane jest dla inicjatyw realizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Większe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały m.in. projekty, których efekty wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, np. poprzez tworzenie warunków do innowacji czy współpracę z regionalnymi przedsiębiorstwami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Preferowane będą również wnioski zakładające udział części gospodarczej w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu powyżej 20%. Na dodatkowe punkty mogą liczyć projekty, w których przewidziane jest zaangażowanie wkładu pochodzącego od przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowalnych części gospodarczej projektu. Premiowane będą ponadto wnioski zakładające wkład własny jednostki naukowej w formie finansowej, ale bez angażowania środków z budżetu państwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here