Gliwickie Centrum Onkologii z unijną dotacją

1127

27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów i modernizację biobanku otrzyma Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach. Ośrodek jest jednym z realizatorów projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC”, którego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, a partnerami – Politechnika Poznańska i Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego całkowita to blisko 230 mln zł, z czego Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma blisko 27 mln zł.

„Głównym celem projektu jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC, umożliwiającej stosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej” – wyjaśniła we wtorek kierowniczka Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska. „Udział Instytutu w projekcie pozwoli na rozwój nowatorskiej diagnostyki molekularnej wykorzystywanej w procesie leczenia pacjentów onkologicznych” – dodała.

W ramach projektu w gliwickim instytucie powstanie nowoczesny biobank, spełniający najwyższe, światowe standardy pobierania, przechowywania i udostępniania materiału biologicznego pozyskiwanego od chorych na nowotwory złośliwe. Wymaga to jednak adaptacji pomieszczeń, przygotowania instalacji monitorującej zamrażarki głębokiego mrożenia oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt.

„Z pewnością powstanie takiego biobanku zwiększy potencjał naukowo-badawczy w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale również wpłynie na postęp badań translacyjnych, czyli takich, których wyniki przekładają się na praktykę kliniczną” – ocenia zastępca dyrektora ds. naukowych instytutu w Gliwicach dr hab. Tomasz Rutkowski.

W ramach projektu w Gliwicach powstanie również Laboratorium Genomu Onkologicznego, którym kierować będzie dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska. Trzeba je wyposażyć w sekwenator średniej przepustowości, serwery przechowujące dane oraz aparaty do automatycznego wykonania reakcji.

W planach jest również stworzenie Laboratorium Analiz Polimorfizmów, w którym oceniane będą warianty tego samego genu, czyli polimorfizmy pojedynczego nukleotydu oraz ich związek z odpowiedzią na zastosowane leczenie. Niezbędne prace i zakupy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego Narodowemu Instytutowi Onkologii w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

„Tego typu inwestycje pozwolą nam dorównać kroku najlepszym światowym ośrodkom onkologicznym, albowiem w niedalekiej przyszłości leczenie onkologiczne będzie dobierane +na miarę+ indywidualnego pacjenta. Standardy leczenia konkretnych histologicznych typów nowotworów, oparte o wieloletnie doświadczenie pochodzące z obserwacji setek i tysięcy podobnych chorych, ustąpią miejsca spersonalizowanej recepturze różnorodnych terapii ukierunkowanych nie – jak to ma miejsce dziś – na jeden wybrany cel, lecz na wiele z nich” – podsumowuje dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach prof. Krzysztof Składowski. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here