Globalna Szkoła Leczenia Stożka Rogówki wchodzi do Lublina

188

Wiodąca w Polsce i na świecie Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednym z pierwszych ośrodków włączonych do Globalnej Szkoły Leczenia Stożka Rogówki. Współudział w jej tworzeniu zaproponował prof. Robertowi Rejdakowi, szefowi lubelskiej kliniki, inicjator tego projektu, prof. Ashraf Armia, krajowy konsultant chirurgii okulistycznej w Egipcie. Docenił niezwykłą skuteczność oraz innowacyjność metod stosowanych w leczeniu stożka rogówki w lubelskim ośrodku, który jako jedyny w Unii Europejskiej należy do dynamicznie rozwijającej się globalnej sieci. 

Prof. Ashraf Armia wybitny specjalista w dziedzinie okulistyki, odegrał kluczową rolę w kształceniu i szkoleniu okulistów na całym świecie z najnowszych technik i technologii w terapii tego schorzenia. Do udziału w Globalnej Szkole Leczenia Stożka Rogówki przystąpią wkrótce uniwersyteckie kliniki m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Argentyny. Planowane jest rozszerzenie tej działalności również w kolejnych krajach.

– Doceniam dokonania naukowe prof. Roberta Rejdaka, wybitnego polskiego okulisty, którego osiągnięcia w dziedzinie okulistyki, są imponujące i cenione na arenie międzynarodowej – mówi prof. Ashraf Armia. – Jego działania w rozwoju nowych technik chirurgicznych stosowanych w okulistyce są pionierskie. Przyczyniły się do poprawy wyników leczenia wielu chorób oczu, takich jak odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa oraz innych schorzeń siatkówki. Mieliśmy okazję o tym rozmawiać pod koniec maja podczas zjazdu Marokańskiego Towarzystwa Okulistyki Praktycznej w Casablance. 

Profesor Rejdak regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, prezentując tam swoje najnowsze osiągnięcia naukowe. Ogromnie się cieszę, że wspólnie możemy tworzyć Globalną Szkołę Leczenia Stożka Rogówki, kontynuuje prof. Ashraf Armia, konsultant chirurgii okulistycznej w Egipcie oraz członek wielu międzynarodowych organizacji okulistycznych.

W Lublinie prowadzone są badania nad nowymi metodami diagnozy i leczenia tej choroby. Dzięki temu pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia. – Bardzo nam zależy na podniesieniu świadomości dotyczącej wykonywania badań przesiewowych w  tym zakresie oraz edukacji wszystkich chirurgów, którzy dopiero wchodzą na ścieżkę zawodową. Nie mogę się już doczekać naszej współpracy naukowej  i badawczej z profesorem Robertem Rejdakiem. Będę miał ogromną przyjemność spotkania się z szefem lubelskiej kliniki oraz wszystkimi zaproszonymi przez profesora ekspertami  podczas listopadowego zjazdu okulistycznego  w Warszawie. Omówimy wtedy szczegóły związane z dalszym rozwojem Globalnej Szkoły Leczenia Stożka Rogówki. Bardzo dziękuję profesorowi Rejdakowi za podjętą z nami współpracę.

W różnych częściach świata istnieją ośrodki medyczne i specjaliści, którzy stosują nowoczesne techniki i technologie w leczeniu stożka rogówki. Brakuje natomiast cyfrowego rejestru chorych, który ułatwiłby szybką i skuteczną identyfikację osób z tym schorzeniem. Ta choroba występuje u  dzieci i młodzieży. Często stanowi poważny problem diagnostyczny dla okulistów. Szczególnie jej początkowe etapy, które są bardzo podstępne.

– Zdiagnozowaną wcześnie chorobę można zatrzymać, ale nie zawsze lekarzom udaje się ją szybko wykryć – wyjaśnia prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej i prorektor lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. –  Nieleczona prowadzi  do ślepoty. Dlatego my chcemy tym pacjentom zaoferować pełną diagnostykę oraz zapewnić skuteczne formy leczenia, wprowadzając ich do rejestru cyfrowego. Będą wtedy mieli kontakt z  ośrodkiem, żeby tam wracać  co jakiś czas na kontrole, bo często pacjenci się pojawiają a potem znikają i nikt nie ma nad tym nadzoru. 

 W Lublinie powstanie pierwszy Europejski Rejestr Cyfrowy takich pacjentów, ponieważ region posiada nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, która pozwala na realizację takiego przedsięwzięcia. Przed rokiem zainicjowano projekt o nazwie Lubelska Unia Cyfrowa, który obejmuje najnowszą diagnostykę stożka rogówki, przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych.

– Pracujemy w interdyscyplinarnym zespole z udziałem okulistów oraz informatyków  z Politechniki Lubelskiej – informuje prof. Robert Rejdak.  -Korzystamy z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w tej dziedzinie i mamy też najnowszy sprzęt diagnostyczny do prowadzenia zabiegów cross-linkingu, czyli sieciowania rogówki i jej naświetlania. To spowalnia lub zatrzymuje progresję stożka rogówki. Zajmujemy się też przeszczepami rogówki. Nasze działania docenił prof. Ashraf Armia i lubelski ośrodek został wprowadzony do  Globalnej Szkoły Leczenia Stożka Rogówki.

Diagnostyka stożka rogówki prowadzona w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej budzi ogromne zainteresowanie i podziw dla skuteczności tego rozwiązania w całej Europie. Wielu okulistów niecierpliwie czeka też na planowane w tym zakresie szkolenia oraz na wprowadzenie Europejskiego Rejestru Cyfrowego w ramach globalnej sieci leczenia tej podstępnej choroby.

– Chcemy upowszechnić polski model leczenia stożka rogówki jako rozwiązanie docelowe dla całego świata – podsumowuje szef lubelskiej kliniki. – Prof. Ashraf Armia jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie, ale my w Lublinie też mamy duże osiągnięcia, narzędzia cyfrowe i doskonały sprzęt, żeby to zrobić i jest to uznawane za najwyższy standard światowy.  Na listopadowym zjeździe w Warszawie prof. Ashraf Armia przedstawi projekt działania Globalnej Szkoły Leczenia Stożka Rogówki i kierunki  jej rozwoju, a my będziemy prowadzić intensywne szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia tej choroby. 

Szkoła będzie wspierać też okulistów i pacjentów z Ukrainy w tym bardzo ciężkim dla niej okresie. Wszędzie podkreśla się z wielkim uznaniem znaczącą rolę lubelskiego ośrodka  w niesieniu pomocy medycznej i dostarczaniu sprzętu okulistycznego dla  Ukrainy walczącej z barbarzyńskim, sowieckim najeźdźcą.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here