GPW rozpoczyna prace nad budową własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem NCBR

1336

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych prac badawczo-rozwojowych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej GPW. Realizacja projektu szacowana jest na około 90 mln zł, z czego ponad 30 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania przez NCBR. Budowa Platformy Transakcyjnej jest jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych #GPW2022.

W uroczystości podpisania umowy  na budowę Platformy Transakcyjnej GPW, z dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  uczestniczyli: wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR oraz Marek Dietl, prezes zarządu GPW (na zdjęciu).

– Nowe technologie i ich szerokie zastosowanie w sektorze usług finansowych to błyskawicznie rosnąca gałąź polskiej i globalnej gospodarki. Dzięki dofinansowaniu z NCBR warszawska giełda, która jest jedną z największych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, wzmocni swoją pozycję jako lidera innowacji  – powiedział wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji na GPW.

Przedmiotem projektu GPW będzie zbudowanie, w efekcie prac badawczo-rozwojowych, własnej Platformy Transakcyjnej obejmującej funkcje dedykowane instrumentom finansowym, a dzięki modułowej i elastycznej architekturze – również dla kolejnych klas instrumentów, posiadającej najlepsze parametry techniczne oraz nowe typy zleceń i autorskie algorytmy zawierania transakcji.

W 2018 roku w pięciu konkursach programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,6 mld zł. Tym samym „Szybka Ścieżka” była najczęściej wybieranym przez firmy źródłem finansowania nowatorskich projektów.

W 2019 roku NCBR zrealizuje łącznie aż sześć konkursów w ramach „Szybkiej Ścieżki”, których całkowity budżet wyniesie ponad 2,7 mld zł. Agencja po raz pierwszy zrealizuje trzy konkursy tematyczne poświęcone: projektom na rzecz dostępności, technologiom kosmicznym oraz technologiom tworzyw sztucznych.

– „Szybka Ścieżka” jest konkursem wyjątkowym, ponieważ z jednej strony pozwala na finansowanie wielomilionowych projektów dużych spółek, takich jak np. GPW, a z drugiej na wspieranie startupów czy firm z sektora MŚP. W ten sposób budujemy ekosystem innowacji, w którym najważniejszą wartością jest dobry pomysł, dzięki współpracy nauki i biznesu zmieniający się w przełomowe rozwiązania oraz technologie – informuje dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Projekt Giełdy Papierów Wartościowych to potwierdzenie, że polski sektor finansowy doskonale absorbuje rozwiązania fintechowe, co pozwala zakładać, że w tej dziedzinie będziemy stale w awangardzie zmian.

System transakcyjny giełdy musi spełniać parametry, być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem jego obsługi, gwarantować wysoką odporność na dużą liczbę zleceń, przystosowaniem do przyjmowania i przetwarzania setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie.

– Stworzenie autorskiego systemu transakcyjnego jest wyjściem naprzeciw potrzebom rynku i wdrażanej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Nowa platforma oznacza możliwość obniżenia kosztów transakcji oraz wprowadzenia nowych funkcjonalności dla członków giełdy, emitentów i inwestorów. System będzie charakteryzował się wysokim stopniem niezawodności i bezpieczeństwa. Już dziś myślimy o komercjalizacji tego nowego, światowej klasy rozwiązania technologicznego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Zbudowanie i wdrożenie nowego systemu transakcyjnego przyniesie także dywersyfikację przychodów dzięki możliwości sprzedaży systemu innym giełdom, umożliwi wprowadzenie nowych produktów pozwalających rozszerzyć ofertę GPW i zwiększyć jej atrakcyjność dla uczestników rynku kapitałowego. Budowa Platformy Transakcyjnej zwiększy również prestiż GPW.

Harmonogram realizacji projektu zakłada wdrożenie Platformy Transakcyjnej do końca czerwca 2023 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here