Handlowa współpraca polsko-włoska

1078

Wzmocnienie polsko-włoskiej współpracy na polu gospodarczym i forum unijnym, a także przybliżenie włoskim partnerom wrażliwości Polski i państw regionu w kwestiach związanych z bezpieczeństwem na wschodzie UE w sąsiedztwie Rosji oraz na Białorusi i Ukrainie – to cele zakończonej już wizyty wicepremiera Jarosława Gowina oraz wiceministra Grzegorza Piechowiaka w Rzymie.

Włochy są ważnym partnerem gospodarczym Polski, a jednocześnie trzecią gospodarką Unii Europejskiej i strefy euro. Polsko-włoskie obroty towarowe wyniosły w 2020 r. 21,5 mld euro, a już w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. zanotowały 34 proc. wzrost. Dobra dynamika wzrostu we wzajemnych relacjach biznesowych nie wyczerpuje jednak potencjału i możliwości polsko-włoskiej współpracy.

– Włochy są dla nas także ważnym partnerem w debacie na temat przyszłości Europy. Dlatego jednym z celów mojej wizyty było podkreślenie wagi Polski jako ważnego partnera dla Włoch, a także nawiązanie dialogu w obszarze kluczowych polityk europejskich, czy to w wymiarze polityki handlowej i przemysłowej czy też w kwestii Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – zaznacza Jarosław Gowin, wicepremier, minister pracy, rozwoju i technologii.

Podczas rzymskich rozmów dużo miejsca zostało poświęcone autonomii strategicznej UE. Zdaniem polskiego wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze, w obliczu pandemii, która zachwiała poczuciem bezpieczeństwa zarówno przedsiębiorstw jak i konsumentów, państwa członkowskie UE muszą wspólnie budować rzeczywistą autonomię strategiczną UE, która uodporni wspólnotę europejską na przyszłe kryzysy i pozwoli na skrócenie łańcuchów wartości, a także pomoże skutecznie dbać o strategiczne interesy EU w handlu z krajami trzecimi. Autonomia nie powinna oznaczać nowego protekcjonizmu i zamknięcia, ale równowagę i większe możliwości przeprowadzania transformacji w oparciu o rodzime, europejskie technologie i produkcję. Budując autonomię strategiczną należy zachować i wzmocnić stosunki transatlantyckie oraz postrzegać ją jako sposób na wzmocnienie pozycji międzynarodowej UE w czasach zwiększonej rywalizacji geopolitycznej i wyzwań stojących przed multilateralizmem.

W optyce polskiego rządu filarem autonomii strategicznej UE i budowania jej konkurencyjności powinien być silny jednolity rynek bez barier. – Podczas rozmowy z moim odpowiednikiem, ministrem rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgettim w pełni zgodziliśmy się co do tego, że pogłębienie jednolitego rynku to zadanie podstawowe na czas odbudowy i najlepsza inwestycja w przyszłość UE. Naszym priorytetem pozostaje niezmiennie dalsza integracja jednolitego rynku, w szczególności w sektorze usług. Widzimy konieczność większego zaangażowania Komisji Europejskiej i wszystkich państw członkowskich na rzecz eliminacji barier na poziomie krajowym i unijnym. Dlatego w tym celu zaproponowałem utworzenie wspólnie ze stroną włoską Polsko-Włoskiej Grupy Roboczej ds. likwidacji barier występujących w dostępie przedsiębiorców z obu państw na rynkach Polski i Włoch – dodaje wicepremier Jarosław Gowin.

Ministrowie ds. gospodarki Polski i Włoch poruszyli również kwestie związane z konkurencyjnością europejskiej gospodarki. Zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina, aby europejski przemysł mógł być liderem przemian klimatycznych i cyfrowych niezbędne jest wsparcie publiczne udzielane poprzez instrumenty „szyte na miarę” tego wyzwania. Obowiązujące w EU zasady pomocy państwa powinny być zatem odpowiednio elastyczne i uwzględniać obszary kluczowe dla skutecznej transformacji gospodarki. Dlatego też w opinie polskiego rządu ważne jest uaktualnienia jednego z kluczowych narzędzi prowadzenia polityki przemysłowej w UE – zasad udzielania pomocy publicznej.

Wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister Grzegorz Piechowiak, który pełni w rządzie funkcje pełnomocnika ds. inwestycji spotkali się również w Rzymie z polskimi przedsiębiorcami działającymi na rynku włoskim oraz przedstawicielami Confindustrii włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców.

Włoska obecność w kluczowych gałęziach przemysłu jak obronność, motoryzacja, branża AGD czy spożywcza ma dla nas znaczenie strategiczne. Jednak reformy przeprowadzone w ciągu ostatnich lat poszerzyły zakres instrumentów wsparcia inwestycji, nakierowany obecnie na bardziej ambitne pozycjonowanie się w łańcuchach dostaw. Naszym ważnym celem poza zintensyfikowaniem obrotów towarowych jest wsparcie polsko-włoskiej współpracy w ważnych dla nas sektorach. Są to sektor kosmiczny, obronny oraz farmaceutyczny  – podkreśla Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Polsko – włoskie relacje gospodarcze W 2020 r.

Włochy pozostają na 5. miejscu wśród partnerów handlowych Polski pod względem eksportu. W 2020 r. polski eksport do Włoch wyniósł 10,3 mld euro, co stanowiło 4,3 proc. polskiego eksportu ogółem. Spadł o 5 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Jest to pierwszy spadek eksportu od 2011 r. Począwszy od 2012 r. można było odnotować dynamikę wzrostu polskiego eksportu do Włoch (z poziomu 6,9 mld euro do 10,8 mld euro w 2019 r.)

Włochy awansowały w 2020 r. na 3 pozycję wśród partnerów handlowych Polski pod względem importu (w 2019 r. była to pozycja 4). W 2020 r. polski import z Włoch wyniósł 11,2 mld euro, co stanowiło 5 proc. polskiego importu ogółem. Ponadto uległ  zmniejszeniu, o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Wymianę handlową z Włochami charakteryzuje ujemny bilans handlowy, który w 2019 r. uległ zmniejszeniu z poziomu 1,4 mld euro w 2018 r. do 856 mln euro. Jednak w roku 2020 powiększył się do poziomu 981 mln euro. Na rynek włoski eksportujemy głównie: samochody osobowe (ok. 6 proc. udziału w 2020 r.), części i akcesoria samochodów (5,5  proc.), aparaturę odbiorczą dla telewizji, monitory, projektory wideo (3,5 proc.), papierosy, mięso wołowe świeże lub schłodzone oraz silniki spalinowe z zapłonem iskrowym . Z kolei z Włoch importujemy głównie: platynę w stanie surowym, części i akcesoria samochodów, samochody ciężarowe  leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej, wyroby walcowane z żeliwa lub stali niestopowej, rury, przewody rurowe i profile z otwartym szwem lub nitowane oraz krew ludzką, krew zwierzęcą i szczepionki. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here