Humanizacja medycyny, UKSW podąża z duchem czasu

3368

Szacunek do chorego i poczucie odpowiedzialności za jego zdrowie, a także  wrażliwość, empatia i umiejętność  budowania wzajemnych relacji, są równie ważne jak specjalistyczna wiedza i kompetencje lekarza. Humanizacja w leczeniu pacjentów przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych  i trójwymiarowego obrazowania (3D),  będzie podstawą kształcenia lekarzy i pielęgniarek w Collegium Medicum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inicjatorem utworzenia Wydziału Medycznego na uczelni specjalizującej się w naukach społecznych i humanistycznych jest ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Księże Rektorze, co było inspiracją do powołania Collegium Medicum, konieczność podążania z duchem czasu, czy holistyczne podejście do człowieka?

–  W UKSW łączymy ogromny potencjał nauk społeczno – humanistycznych z innowacyjnym sposobem podejścia zarówno do dydaktyki, jak i sfery badawczej. Integracja zaawansowanych badań naukowych z działalnością rozwojową jest naszym podstawowym celem. Specyfiką i siłą uczelni są nauki humanistyczne i społeczne, ale medycyna, której nam brakowało na uczelni, jest komplementarnym uzupełnieniem tej całości. Teraz te wszystkie aspekty udało się połączyć, ponieważ w UKSW na medycynę patrzymy w sposób holistyczny, gdzie ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność. Idea takiej integracji była też bardzo bliska Ojcu Świętemu. Można powiedzieć, że tworząc Collegium Medicum w UKSW, urzeczywistniliśmy przesłanie papieża Jana Pawła II odnoszące się zarówno do misji, jak i zadań stojących przed uniwersytetami katolickimi w kształceniu studentów. Podążanie za duchem czasu z uwzględnieniem innowacyjności w katolickim środowisku akademickim wybrzmiewa również bardzo mocno w stanowisku papieża Franciszka. Nasza uczelnia znakomicie wpisuje się w tę rolę, rozszerzając cywilizacyjną odpowiedzialność za holistyczne podejście do człowieka i ochrony jego życia i zdrowia.

– Program kształcenia lekarzy i pielęgniarek będzie do tego dostosowany?

– Powołanie Wydziału Medycznego na naszej uczelni poprzedzone było wnikliwą i wieloaspektową analizą. Ogromny postęp w rozwoju medycyny pozwala na skuteczne diagnozowanie i leczenie skutków choroby w najlepszy dostępny sposób, ale odbywa się to z reguły bez analizowania źródeł jej wystąpienia. W nowoczesnym podejściu niezwykle ważne jest zadawanie pytań o przyczynę choroby i sięganie do psychiki pacjenta. Przyszłych lekarzy chcemy  nauczać takiego właśnie podejścia, ponieważ emocje i psychika mają bardzo duży wpływ na stan zdrowia i leczenie choroby. Program kształcenia przyszłych lekarzy będzie te wszystkie aspekty uwzględniał z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny  i zaawansowanych technologii cyfrowych oraz trójwymiarowego obrazowania (3D).

– Uczelnia dysponuje już odpowiednim zapleczem do takiego kształcenia?

– Bardzo odpowiedzialnie podeszliśmy do projektu uruchomienia kierunku medycznego w naszej udzielni. Chcemy zapewnić studentom możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej na najwyższym poziomie i w oparciu o najlepsze standardy. Dlatego przez pierwsze dwa lata studentom obu kierunków, lekarskiego  i pielęgniarskiego zapewnimy kształcenie na terenie  naszego kampusu przy  ul. Wóycickiego. Oprócz odpowiednio przygotowanych  sal wykładowych,  mamy tam działające od dwóch lat nowoczesne laboratoria biologiczno-chemiczne, wyposażone na światowym poziomie. Robiliśmy  to już z myślą o Wydziale Medycznym. Zajęcia będą się obywały w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych oraz  w powołanych w 2016 roku Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II. Potrzebne będzie oczywiście także zaplecze anatomiczne do prowadzenia zajęć praktycznych, dlatego w tym zakresie podjęliśmy współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Tam będą się odbywały zajęcia z anatomii, prowadzone przez pracowników WUM. Mamy też podpisaną umowę  z Luxmedem, a wkrótce podpiszemy porozumienie ze szpitalem bielańskim. Zależy nam, aby  ćwiczenia odbywały się w ośrodkach gwarantujących studentom  zdobywanie doświadczeń i specjalistycznej wiedzy medycznej. Jeżeli chodzi natomiast o kształcenie na dalszych etapach, to  będziemy bazować na klinikach polskich i zagranicznych.

– Kto będzie partnerem UKSW w tym zakresie?

– Bazą kliniczną dla medycyny na UKSW będą w większości  jednostki medyczne w Warszawie: Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Aninie oraz Instytut Matki i Dziecka. Okno na świat  natomiast, otwierają  nam najlepsze kliniki powiązane z ruchem katolickim o światowej renomie. Naszym strategicznym partnerem w kontaktach zagranicznych została  Poliklinika Gemelli  w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. Kolejnym partnerem, z którym uzgadniamy szczegóły jest też renomowana klinika w Nawarze, w Hiszpanii. Ważnym dla nas partnerem jest niemiecka ISAR Klinikum w Monachium, która specjalizuje się w badaniach komórek macierzystych. Profesorowie z tych ośrodków będą prowadzili także wykłady w Collegium Medicum na UKSW. Planujemy wspólnie zabiegać o granty międzynarodowe na rozwój badań naukowych, a także działań inwestycyjnych z myślą m.in. o rozwoju medycyny cyfrowej. Naszym niezwykle ważnym osiągnięciem, z którego jesteśmy bardzo dumni jest rozpoczęcie współpracy z Europejską Szkołą Zaawansowanych Badań Okulistycznych (ESASO) przy Szwajcarskim Uniwersytecie w Lugano. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków edukowania specjalistów w dziedzinie mikrochirurgii schorzeń siatkówki oka. Zapewnia lekarzom najwyższą jakość kształcenia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych w diagnozowaniu i leczeniu tych schorzeń.

– Na czym ta współpraca będzie polegać?

– W naszym kampusie przy ul. Wóycickiego w przyszłym roku akademickim powstanie druga w Europie szkoła z certyfikatami wydawanymi przez ESASO. Zainspirował nas do tego prof. Robert Rejdak, który od 10 lat jest jednym z najwybitniejszych wykładowców w tej szkole w Lugano. W Polsce mamy cenionych w świecie okulistów, dlatego chcemy ten potencjał jak najlepiej wykorzystać i wspólnie z ESASO zamierzamy stworzyć światowe centrum kształcenia okulistycznego w Warszawie. Podpisaliśmy umowę z dyrektorem ESASO, Giuseppe Guarnaccia. Światowej klasy specjaliści będą u nas kształcili lekarzy okulistów. Z ich wiedzy skorzystają również studenci Wydziału Medycznego na UKSW. Będziemy tam wykorzystywać technologie, których nie ma jeszcze w powszechnym użyciu. Staniemy się prekursorem w ich stosowaniu. Mamy naprawdę ambitne plany, bo chcemy być od razu rozpoznawalni na świecie.

– Współpraca z tyloma partnerami ma budować prestiż kształcenia medycznego w UKSW?

– Autorytet i dokonania naukowców, którzy będą prowadzili zajęcia ze studentami są dla nas najważniejsze. Chcemy, żeby uczyli ich najlepsi wykładowcy z kraju i z zagranicy. Dobieraliśmy partnerów o dużym dorobku, aby mogli wnieść największy potencjał w kształcenie przyszłych lekarzy. Sięgaliśmy po najlepsze wzorce w ramach nowego spojrzenia na humanitarną medycynę. Zamierzamy tworzyć szkołę zaawansowanych studiów medycznych, w której okulistyka będzie jedną z wielu innych dziedzin m.in. kardiologii, psychiatrii, neurologii, czy diabetologii. Zależy nam na holistycznym i interdyscyplinarnym podejściu do kształcenia.

– Czy to wymaga dodatkowego rozwoju uczelni?

– Zakres naszych działań jest bardzo szeroki, bo obejmuje nie tylko naukę, ale intensywny rozwój badań i wdrożenia efektów prac badawczych. Z myślą m.in. o cyfrowej medycynie na UKSW powstaje już trzeci kampus uczelni w Dziekanowie Leśnym, gdzie tworzymy multidyscyplinarne centrum badawcze cyfrowej nauki  i technologii. Będzie to park naukowo-technologiczny UKSW, skoncentrowany na rozwoju i zastosowaniu najnowszych technologii, w tym również trójwymiarowych  z przeznaczeniem m.in. dla medycyny i ochrony zdrowia. Wcześniej stworzyliśmy już centrum cyfrowe dla humanistyki i nauk społecznych. Byliśmy chyba jednym  z pierwszych uniwersytetów w Polsce, które to zrobiły. Nowy kampus w Dziekanowie Leśnym ma powstać do końca 2019 roku. Przed nami  jest wiele wyzwań, ale głęboko wierzę, że wszystko z powodzeniem uda się nam zrealizować.

– Kiedy Wydział Medyczny  rozpocznie rekrutację studentów?

– Czekamy na certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej i natychmiast po jego uzyskaniu rozpoczniemy rekrutację. Przygotowaliśmy 100 miejsc na kierunku lekarskim oraz po 30 miejsc na kierunku pielęgniarstwo w języku polskim i w języku angielskim. Wydział Medyczny będzie zintegrowany z innymi kierunkami w naszym szerokoprofilowym kształceniu najlepszych kadr dla służby zdrowia i opieki medycznej w Polsce.  Chcemy też uruchomić studia podyplomowe w zakresie  prawa medycznego.  Na UKSW mamy wybitnych specjalistów od prawa medycznego, ale będziemy też włączać innych prawników w te działania. W ramach nowej jakości podejścia do medycyny, integrujemy ze sobą wiele dyscyplin. Staramy się rozwijać nowe metody i technologie, aby jak najlepiej służyły człowiekowi. Na uczelnię patrzymy niestandardowo. To jest nasza alma mater, matka karmiąca wiedzą, która integruje pod swoimi skrzydłami studentów i całe środowisko akademickie. Mamy 11 tys. studentów i doskonałą kadrę. W ciągu 6 lat, od kiedy zarządzam UKSW  zreformowaliśmy cały pion naukowy i to przynosi wspaniałe efekty. Jest to najlepsza motywacja do prężnego rozwoju uczelni i jej rozpoznawalności w świecie.

Dziękuję za rozmowę

Z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, rektorem UKSW rozmawiała Jolanta Czudak.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here