Inauguracja obchodów setnej rocznicy Urzędu Patentowego

2488

Ochrona własności przemysłowej obejmuje wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe oraz inne oznaczenia. Od 100 lat taką ochroną zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, powołany w grudniu 1918 roku. Rok później Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, włączając się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Program jubileuszowych obchodów zainaugurowało międzynarodowe seminarium eksperckie z udziałem przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, z aktywnym uczestnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Spotkania eksperckie odbyły się równolegle w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu. Kolejne planowane są w środowisku akademickim w wielu miastach. Pozwolą na poszerzenie wiedzy o globalnych systemach i bazach danych własności intelektualnej, budowaniu strategii ochrony marki i ochrony patentowej oraz alternatywnych metodach rozstrzygania sporów i ochrony własności intelektualnej za granicą.

Podstawowym celem cyklu seminariów poświęconych problematyce ochrony własności intelektualnej jest upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Seminaria mają za zadanie przybliżyć słuchaczom tematykę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skutecznej ochrony na konkurencyjnych rynkach.

Prezentowane będą zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelniach i przedsiębiorstwach, transferu technologii oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami. „Roving Seminars” adresowane są w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem. Ich ogromnym atutem będzie łączenie różnych środowisk zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa.

Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Uzupełnieniem dla tych tematów będą również zagadnienia związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Warto zaznaczyć, że powyższe zagadnienia, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie są powszechnie dostępne i nie zostały także ujęte w dotychczasowych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminaria będą zatem okazją do uzyskania nowej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Będą również doskonałą platformą współpracy, która wpłynie na zwiększenie liczby zgłoszeń i podniesienie ich jakości, a także stworzy dla uzyskanych praw wyłącznych szerszą i lepszą możliwość transferu technologii.

Źródło: UPRP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here