Innowacje dla bezpieczeństwa przemysłowego

414

Dialog środowisk sektora nauki, techniki i przemysłu, budowanie płaszczyzny współpracy w działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy technicznej, a także podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie postpandemicznym – to główne cele konferencji pn. „Technika kształtuje rozwój. Innowacje  w bezpieczeństwie dla przemysłu XXI wieku”, w której uczestniczył wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Pandemia radykalnie zmieniła nasz świat. Ale każdy kryzys jest także szansą. Na zmianę perspektywy i zmianę myślenia. Na sensowną korektę kursu i głębsze reformy. Jaki jest nasz główny cel? Aby polska gospodarka wróciła na ścieżkę szybkiego i trwałego wzrostu. Po pandemii chcemy zagwarantować Polsce stabilność – a jednocześnie jeszcze przyspieszyć w rozwoju. Dlatego dla pracowników i przedsiębiorców przygotowaliśmy Plan dla Pracy i Rozwoju, który w kolejnych miesiącach konsekwentnie rozwijamy i modyfikujemy –  powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin inaugurując konferencję Urzędu Dozoru Technicznego

Szef resortu rozwoju, pracy i technologii zauważył, że działania Urzędu Dozoru Technicznego znakomicie wpisują się w Plan dla Pracy i Rozwoju. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, łącząc praktykę z najnowszą technologią: – Urząd przyczynia się do postępu technicznego i rozwoju gospodarczego kraju. Profesjonalne, efektywne i społecznie odpowiedzialne działania służą zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń technicznych. Tym samym zapewnia to bezpieczne miejsca pracy, mienie i środowisko. Rozsądne regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa stwarzają dogodne perspektywy rozwojowe. Wpływają też na stworzenie równych szans wszystkim podmiotom na rynku. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy polska gospodarka przygotowuje się do nowego przyspieszenia po pandemii.

Premier Jarosław Gowin podkreślił , że cieszy go fakt, że  jednostki podlegające  resortowi kładą tak duży nacisk na wdrażanie innowacji i podnoszenie efektywności swego działania – dbając jednocześnie o maksimum bezpieczeństwa

W programie konferencji, którą zorganizował Urząd Dozoru Technicznego, znalazły się trzy panele dyskusyjne. Podczas pierwszej debaty pt.: „Przez innowacje do bezpieczeństwa” omówiono zagadnienia dotyczące m.in. wprowadzania nowych, istotnie ulepszonych produktów, procesów i metod będących kluczem do wzrostu wydajności i poprawy bezpieczeństwa, cyfrowego przyspieszenia oraz współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie innowacji, które zwiększałyby dobrobyt społeczeństwa oraz poprawiły bezpieczeństwo pracy i jakość życia. Ważnym aspektem debaty były również Innowacje jako element ochrony strategicznych instalacji w Polsce, a także ocena i certyfikacja dostaw towarów, testy przemysłowe, audyt i certyfikacja systemów zarządzania.

Podczas kolejnych dyskusji  poruszono aspekty rewolucji energetycznej oraz zmian gospodarczych związanych z Zielonym Ładem, które stanowią inspirację dla przedstawicieli nauki, przemysłu czy też administracji państwowej. Rozmawiano także  zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmującego infrastrukturę krytyczną i kompleksowe sieci przemysłowe.

Adresatami konferencji byli przede wszystkim przedsiębiorcy oraz przedstawiciele izb gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowo-technicznych. Głównym celem wydarzenia było podtrzymanie dialogu środowisk sektora nauki, techniki i przemysłu oraz budowanie płaszczyzny współpracy w działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy technicznej, a także podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. (MRPiT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here